Budget og regnskab

Hvert år skal kommunerne udarbejde et budget, hvor kommunalbestyrelsen beslutter, hvad kommunens penge skal bruges til.

Et budget er en oversigt over kommunens indtægter og udgifter. Indtægterne i en kommune kommer hovedsageligt fra skatteindtægter, men også via tilskud fra staten og udligning kommunerne imellem. Udgifterne dækker alle de områder, som kommunen driver, såsom skoler, børnehaver, ældrepleje og meget andet.

Budgettet skal balancere, hvilket vil sige, at indtægter og udgifter skal være lige store.

Et kommunalt budget udarbejdes for fire år (selve budgetåret samt 3 "overslagsår"). Derfor hedder det eksempelvis "Budget 2017-2020".

Budgettet er dog kun bindende for selve budgetåret. Derfor er det altid det kommende budgetår, politikerne forhandler om.

Aktuelt budget

Luk alle
Åben alle

Budgetprocessen begynder allerede i starten af året med tekniske prognoser og beregninger, men det er først i sensommeren og efteråret, at de politiske forhandlinger tager fart.

Kort fortalt består budgetprocessen i Lejre Kommune af følgende trin:

  • Januar: Budgetproces og tidsplan for kommende års budgetlægning vedtages politisk
  • Forår: Tekniske fremskrivninger, prognoser og analyser foretages
  • April: Budgetseminar 1
  • Juni: Regeringen og KL indgår en økonomiaftale. Dermed kender kommunerne deres ramme for det kommende budget
  • Juni: Budgetseminar 2
  • August: Direktionen forelægger sit budgetoplæg for Økonomiudvalget
  • August: Budgetseminar 3
  • September: 1. behandling af budgettet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
  • September: Høringsperiode, hvor alle høringsberettigede kan komme med høringssvar til budgetforslaget
  • Oktober: 2. behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen (endelig vedtagelse af budgettet)