Budget og regnskab

Hvert år skal kommunerne udarbejde et budget, hvor kommunalbestyrelsen beslutter, hvad kommunens penge skal bruges til.

Et budget er en oversigt over kommunens indtægter og udgifter. Indtægterne i en kommune kommer hovedsageligt fra skatteindtægter, men også via tilskud fra staten og udligning kommunerne imellem. Udgifterne dækker alle de områder, som kommunen driver, såsom skoler, børnehaver, ældrepleje og meget andet.

Budgettet skal balancere, hvilket vil sige, at indtægter og udgifter skal være lige store.

Et kommunalt budget udarbejdes for fire år (selve budgetåret samt 3 "overslagsår"). Derfor hedder det eksempelvis "Budget 2017-2020".

Budgettet er dog kun bindende for selve budgetåret. Derfor er det altid det kommende budgetår, politikerne forhandler om.

Budget

Luk alle
Åben alle

Tidsplan for budgetprocessen 2022-2025

Kommunalbestyrelsen besluttede torsdag den 9. september at sende Økonomiudvalgets forslag til budget 2022-25 i høring.

Høringsperioden er den 10. september – 27. september 2021 kl. 12:00.

Tirsdag den 14. september holdes der høringsmøde i Hvalsø Kulturhus kl. 19.00 - 20.30.

Budgetseminar 18. august

Præsentation fra Kommunalbestyrelsens budgetseminar 18. august 

Budgetseminar 24. juni

Præsentation fra Kommunalbestyrelsens budgetseminar 24. juni

Budgetseminar 22. april

Præsentationen fra Kommunalbestyrelsens Budgetseminar 22.april

Nøgletal og benchmark

Nøgletal_hvad har vi råd til?

Nøgletal til budget 2022

Høringsmateriale

Brev til høringsberettigede parter budget 2021-25

Bilag 1 - Sagsfremstilling til Økonomi- og Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget 2022-2025

Bilag 2 -Hovedoversigt til budget 2022-2025

Bilag 3 -Bevillingsoversigt budget 2022-2025

Bilag 4 - Investeringsoversigt 2022-2031

Bilag 5 -Takstkatalog 2022 - 2025

Bilag 6- 2. budgetstatus for budget 2022 -2025

Bilag 7 - Budgetforslag fra Økonomiudvalget

Høringssvar

Når høringsperioden er slut, kan du læse alle høringssvar her.

Budgetaftale

Når kommunalbestyrelsen godkender budgettet, indgår de en budgetaftale, som du kan læse her.

Proces og nøgletal

Luk alle
Åben alle

Budgetprocessen begynder allerede i starten af året med tekniske prognoser og beregninger, men det er først i sensommeren og efteråret, at de politiske forhandlinger tager fart.

Kort fortalt består budgetprocessen i Lejre Kommune af følgende trin:

  • Januar: Budgetproces og tidsplan for kommende års budgetlægning vedtages politisk
  • Forår: Tekniske fremskrivninger, prognoser og analyser foretages
  • April: Budgetseminar 1
  • Juni: Regeringen og KL indgår en økonomiaftale. Dermed kender kommunerne deres ramme for det kommende budget
  • Juni: Budgetseminar 2
  • August: Direktionen forelægger sit budgetoplæg for Økonomiudvalget
  • August: Budgetseminar 3
  • September: 1. behandling af budgettet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
  • September: Høringsperiode, hvor alle høringsberettigede kan komme med høringssvar til budgetforslaget
  • Oktober: 2. behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen (endelig vedtagelse af budgettet)

Her kan du læse mere om nøgletal for Lejre Kommune.

Du kan blandt andet finde informationer om indbyggertal, areal, befolkningsprognose og skatteprocent. 

Se nøgletal - herunder befolkningsprognose