Unge elevrødder sendte drømme og håb til politikere 

25 postkort med håb og drømme til en fremtidig Børne- og Ungepolitik blev tirsdag sendt i hænderne på politikerne. De skal nu skrive den politik, der skal sætte retning for fremtidens gode børne- og ungeliv i Lejre Kommune

Thor, Malina og Valdemar sender postkort til Bente Blumensaat og Lotte Greve
Thor, Malina og Valdemar sender postkort til Bente Blumensaat og Lotte Greve

Skrevet den. 7. december 2023

Unge fra alle Lejre kommunes elevråd mødtes med politikerne fra Børne- og Ungdomsudvalget til Dialogmøde tirsdag den 5. december. Forud for mødet er afholdt samtaler med børn fra daginstitutioner og specialtilbud, dialogmøder med forældre- og skolebestyrelser og workshops med medarbejdere og ledere på tværs af børne- og ungeområdet i Lejre Kommunes skoler og institutioner.  
Udvalget samler input til en ny børne- og ungepolitik. Og de fremmødte elevrødder havde forberedt sig godt. Eksempelvis har Trællerupskolens elevråd i en fællesskabsuge arbejdet med at samle ideer ind fra alle elever. Ideerne er kogt ind til fem postkort, som Thor, Valdemar og Malina overrakte til politikerne på dialogmødet.

Transport, trivsel og tilbud 

Elevrøddernes 25 postkort indeholder mange konkrete ideer. Flere handler om ønsket om flere fritidstilbud til de større unge, hvor de mindre klasser ikke skal have adgang – og som ikke er fokuseret på undervisning, som i Ungdomsskolen: ”Når man har fri, så har man bare lyst til at være sammen – og ikke nødvendigvis også lære kinesisk”, som en af elevrødderne sagde.  
Et andet ønske fokuserer på mistrivsel: De unge ønsker adgang til at tale med en voksen om det, der er svært, uden at forældre og kommune involveres.   
Transport rundt i kommunen blev også nævnt flere gange. De unge vil nemlig gerne hinanden og fællesskabet, men det er svært at komme fra Gershøj til Hvalsø på cykel en mørk vinteraften. Rundt om bordet blev der talt om løsninger; måske en ungdoms-bus, der kører rundt og henter de unge et par aftener om ugen?  
Elevrødderne har ikke kun tænkt fritid,  men også hvordan skoledagen kan blive bedre: Mere praktik, mere elevdemokrati og flere projektforløb i skoletiden er på ønskelisten. 

Vi gør det for de næste

Politikerne fik røddernes postkort med hjem – og en masse at tænke over.  
”Det er fantastisk at høre de unges bud på det gode ungeliv – og jeg synes, de har tænkt hele vejen rundt. På både store og små. Og det, de sagde, fik mig til at reflektere over flere ting. Jeg forstår f.eks. godt, at de efterspørger steder at være unge. Vi voksne siger jo til dem, at de ikke skal sidde der hjemme og være på skærmen hele tiden – men så skal vi også give dem nogle alternativer”, siger Lotte Greve, der er formand for Udvalget for Børn og Ungdom.  
 
Postkortene er nu en del af det materiale, der skal danne fundamentet i Lejre Kommunes kommende politik for børn og unge. Politikken forventes klar til sommer og når derfor næppe at få indflydelse på elevrødderne selv, der snart er færdige med folkeskolen. Men som en af elevrødderne sagde: ”Politikken når nok ikke at få betydning for os. Men så kommer der jo nogle nye unge. Jeg synes, det er fedt at være med til at gøre en forskel for de næste”. 

Fakta: 
Den nye politik kommer i høring i forsommeren 2024 og forventes vedtaget i august 2024. Se mere her.  
Den nye Børne- og Ungepolitik skal erstatte den nuværende fra 2007. 

Postkort