Politikker

Her kan du se kommunens tværgående politikker og politikker inden for de enkelte områder. Politikkerne er vedtaget i kommunalbestyrelsen.

Luk alle
Åben alle

Handicappolitikken indeholder Kommunalbestyrelsens målsætninger for den kommunale indsats og en prioritering af fokusområder for indsatsen. Politikken omsættes til handlinger i de enkelte fagudvalg og sektorer i kommunens organisation.

Læs Lejre Kommunes Handikappolitik

Når det gælder fødevarer, kan Lejre Kommune noget særligt! Vores del af Danmark har været et frodigt, alsidigt spisekammer helt fra forhistorisk tid og mad og fødevareproduktion sætter stadig sit tydelige præg i landskaberne, i borgernes interesser og i erhvervslivet.

Læs Lejre Kommunes Madpolitik

Formålet med mastepolitikken er at synliggøre principperne for opsætning af master og antenner overfor borgere, lodsejere og teleoperatører, ligesom mastepolitikken skal fungere som et redskab for sagsbehandling
i forbindelse med behandling af ansøgninger.

Læs Lejre Kommunes Mastepolitik

Det overordnede formål med udbuds- og indkøbspolitikken er at understøtte Kommunalbestyrelsens vision og målsætninger for udvikling af Lejre Kommune, jf. visionen om Vores Sted. Indkøb udgør en stor del af Lejre Kommunes samlede driftsudgifter, og politikken skal være med til at sikre, at borgernes skattekroner anvendes bedst muligt, og at Lejre Kommune påvirker markedet og det omkringliggende samfund på en positiv måde, når vi køber ind.

Læs Lejre Kommunes Indkøbspolitik

Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune vil med denne Velkomstpolitik sætte fokus på måden vi byder nye udenlandske borgere velkommen på. En ordentlig velkomst er af afgørende betydning for om en nytilflytter føler sig velkommen og om man som ny borger i Lejre Kommune føler sig inviteret med i fællesskabet.

Læs Lejre Kommunes Velkomstpolitik

Værdighedspolitikken er blevet til i samspil med borgere og medarbejdere i ældreplejen, og er pejlemærke for samarbejdet mellem borgere, ældre- og handicapforeninger, ledere og medarbejdere.

Læs Lejre Kommunes Værdighedspolitik