Klima og Bæredygtighed

I Lejre kommune dyrker vi det nære: naturen, fællesskaberne og frirummet. Vi er sammen om Vores Sted. Men samtidig er vi også en del af en større verden, og vi har alle et ansvar for klimaet og en bæredygtig udvikling.

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en ambitiøs klimaplan, der sætter retning for og inviterer til samarbejde om klimaomstillingen i Lejre Kommune. Målet er konkret, ambitiøst og nødvendigt: Lejre Kommunes klimaplan skal bane vejen for, at vi bliver CO2-neutrale i 2050.

Lejre Kommunes klimaplan er et dynamisk dokument og et åbent oplæg til den dialog, som først lige er begyndt. En dialog, der vil fortsætte, til vi sammen er i mål.

Klimauger 2022: opret dit arrangement nu

Fra 3.- 17. september afholder vi igen Klimauger. I 2021 blev der afholdt over 50 klimaarrangementer. Du kan allerede nu oprette et arrangement. 

___________________

Opret dit arrangement til Klimaugerne 3. - 17. september

Se alle arrangementer til klimaugerne 3. - 17. september