Energi

Der findes et sted med en velfungerende CO2-neutral energiforsyning, hvor kommune, forsyningsselskaber, borgere, virksomheder og landbrug tager initiativ til etablering af ny vedvarende energiproduktion og energirenovering, der samlet skaber fællesskaber, komfort og nye muligheder.

Energi

Boligmassen i Lejre Kommune består hovedsageligt af enkeltstående bygninger som stuehuse, parcelhuse, sommerhuse og lignende. De fleste huse varmes op af naturgas, olie og varmepumper. Kun 15 % af husene er dækket af fjernvarme.

Energiforbruget står for 22 % af CO2-udledningen i Lejre Kommune (2019). Langt størstedelen af energiforbruget er knyttet til private boliger og erhverv.

Figur 3.9

Figuren viser den samlede CO2-udledning fra energi i Lejre Kommune fordelt på sektorer.

Lejre Kommunes klimaplan har følgende fokusområder indenfor energi:

  1. Omlægning af varme fra fossil energi til fossilfrie energikilder
  2. Energibesparelser hos private og erhverv
  3. Øget produktion af vedvarende energi

Du kan læse mere om målsætninger samt de konkrete handlinger i klimaplanen her