Udbud- og indkøb

Her finder du en oversigt over de udbud, som Lejre Kommune forventer at annoncere i løbet af året. Du kan også læse mere om vores udbuds- og indkøbs politik.

På oversigten herunder kan du ved hvert udbud se, hvem du skal henvende dig til, hvis du har spørgsmål om udbuddet, samt hvornår udbuddet forventes at bliver annonceret og sat i drift.

Sluttelig kan du se, om det er et genudbud og hvem der er tovholder for udbuddet. Tovholderrollen er fordelt på 3 hovedgrupper: Udbud via Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI), via Fælles Udbud Sjælland (FUS) samt egne udbud. Vær opmærksom på, at udbudsplanen er et levende dokument med løbende nytilkomne udbud, ændringer, udskydelser og eventuelle aflysninger.

Vi har i Lejre Kommune besluttet at bruge vores egne standardkontrakter og -betingelser, når vi indgår aftaler med vores leverandører. Det gør vi, fordi vi har et ønske om at sikre større juridisk sikkerhed og afbalancering af vilkårene i aftaleforholdende. Derudover vil vi sikre at de politiske ønsker og arbejdsklausuler bliver overholdt. Sådan sikrer vi også, at vores leverandører får tydelige og ikke mindst ens vilkår.

I tilfælde af spørgsmål til brugen af standardkontrakter og –betingelser, kan de rettes til Udbudsjurist Kresten Nybo Gørtz, på krng@lejre.dk

Luk alle
Åben alle

Her ser du Lejre Kommunes plan for udbud i 2020.

UDBUDSPLAN 2020 LEJRE KOMMUNE
Udbudsplan med forventet annoncering i 2020
Varer/ydelser Udbudsansvarlig Intern udbudsansvarlig
50.91 Fødevarer SKI Charlotte Aagreen, chaa@lejre.dk, Center for Sekretariat & Implementering
50.20 Forbrugsartikler & kemi SKI  Charlotte Aagreen, chaa@lejre.dk, Center for Sekretariat & Implementering
50.26 Hårde hvidevarer SKI Charlotte Aagreen, chaa@lejre.dk, Center for Sekretariat & Implementering
50.30 Kontormøbler SKI Charlotte Aagreen, chaa@lejre.dk, Center for Sekretariat & Implementering
50.43 Tablets SKI Charlotte Aagreen, chaa@lejre.dk, Center for Sekretariat & Implementering
Arbejdsbeklædning, Vej og Park FUS - Slagelse Kommune Peter Munch, pemu@lejre.dk, Center for Service & Ejendomme
Babyudstyr FUS - Køge Kommune Charlotte Aagreen, chaa@lejre.dk, Center for Sekretariat & Implementering
Udbudssystem FUS - Sorø Kommune Charlotte Aagreen, chaa@lejre.dk, Center for Sekretariat & Implementering
Vejskilte og vejudstyr FUS - Slagelse Kommune Peter Munch, pemu@lejre.dk, Center for Service & Ejendomme
Dentale forbrugsartikler FUS - Køge Kommune Charlotte Aagreen, chaa@lejre.dk, Center for Sekretariat & Implementering
Ortopædisk fodtøj FUS - Slagelse Kommune Charlotte Aagreen, chaa@lejre.dk, Center for Sekretariat & Implementering
Kompressionsstrømper  FUS - Greve Kommune Charlotte Aagreen, chaa@lejre.dk, Center for Sekretariat & Implementering
Indsamling af storskrald og haveaffald  Eget udbud Henrik B. Hjortbøl, hehj@lejre.dk, Center for Teknik & Miljø
Evt. fagsystem - Beskæftigelse (afhænger af direktionsbeslutning) Eget udbud Troels van Dijk, trdi@lejre.dk, Center for Job & Social 
Evt. danskuddannelses udbyder (afhænger af politisk beslutning) Eget udbud Troels van Dijk, trdi@lejre.dk, Center for Job & Social 
Madservice Eget udbud  Center for Velfærd & Omsorg
Låseservice & sikringsanlæg Eget udbud Kresten N. Gørtz, krng@lejre.dk, Center for Sekretariat & Implementering
Igangværende udbud, der overføres fra udbudsplan 2019 til udbudsplan 2020
Varer/ydelser Udbudsansvarlig Intern udbudsansvarlig
50.06 Tidsskrifter SKI Charlotte Aagreen, chaa@lejre.dk, Center for Sekretariat & Implementering
50.05 Biblioteksmaterialer SKI Charlotte Aagreen, chaa@lejre.dk, Center for Sekretariat & Implementering
50.75 Elevatorservice SKI Charlotte Aagreen, chaa@lejre.dk, Center for Sekretariat & Implementering
50.85 Brændstof og fyringsolie SKI Charlotte Aagreen, chaa@lejre.dk, Center for Sekretariat & Implementering
Kaffe, te og tilbehør, maskiner service  FUS - Sorø Kommune Charlotte Aagreen, chaa@lejre.dk, Center for Sekretariat & Implementering
Hobby- og Beskæftigelsesmaterialer  FUS - Kalundborg Kommune Charlotte Aagreen, chaa@lejre.dk, Center for Sekretariat & Implementering
Sportsartikler og idrætsudstyr FUS - Næstved Kommune Charlotte Aagreen, chaa@lejre.dk, Center for Sekretariat & Implementering
Katetre  FUS - Slagelse Kommune Charlotte Aagreen, chaa@lejre.dk, Center for Sekretariat & Implementering
Sygeplejeartikler  FUS - Greve Kommune Charlotte Aagreen, chaa@lejre.dk, Center for Sekretariat & Implementering
Indkøbsanalysesystem  FUS - Odsherred Kommune Charlotte Aagreen, chaa@lejre.dk, Center for Sekretariat & Implementering
Daginstitutionsmøbler FUS - Greve Kommune Charlotte Aagreen, chaa@lejre.dk, Center for Sekretariat & Implementering
Genbrugshjælpemidler (genudbud 6 delaftaler) FUS - Næstved, Holbæk, Solrød kommune Charlotte Aagreen, chaa@lejre.dk, Center for Sekretariat & Implementering

Indkøbsfællesskab mellem kommunerne i Region Sjælland optimerer indkøbene

Indkøbsfællesskab mellem kommunerne i Region Sjælland

Næsten alle kommunens indkøb af varer og tjenesteydelser er udbudspligtige. Behovet for en fortsat øget professionalisering og strategisk tilgang til kommunens udbud og indkøb er derfor i fokus.

Med Fællesudbud Sjælland forenes kræfter og ressourcer fra regionens 16 kommuner. Tilsammen dækker Fællesudbud Sjælland 761.000 indbyggere, hvilket giver en mulighed for større volumen i udbud.

Fællesudbud Sjælland består af 16 kommuner

 • Faxe
 • Greve
 • Guldborgsund
 • Holbæk
 • Kalundborg
 • Køge
 • Lejre
 • Næstved
 • Odsherred
 • Ringsted
 • Roskilde
 • Slagelse
 • Solrød
 • Sorø
 • Stevns
 • Vordingborg

Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune vedtog d. 27. juni 2016 en ny udbuds- og indkøbspolitik. Politikken tager afsæt i Kommunalbestyrelsens vision og målsætninger for udvikling af Lejre Kommune, jf. visionen om Vores Sted.

Politikken gælder for alle indkøb – uanset om de er over eller under udbudsgrænsen. Den er således en rettesnor for, hvor vi vil købe ind i Lejre Kommune.

Læs Lejre Kommunes udbudspolitik her

 

Kommunalbestyrelsen traf den 25. november 2013 beslutning om anvendelsen af sociale klausuler i udbud på tjenesteydelses- og bygge-/anlægsområdet. Lejre Kommune har besluttet, at grundlæggende arbejdstagerrettigheder, og menneskerettigheder, skal indarbejdes i alle kommunens kontrakter.

 Den 27. marts 2017 besluttede Kommunalbestyrelsen at trin 3 om uddannelsesklausuler skulle erstattes med en frivillig partnerskabsaftale. Den frivillige aftale blev indgået den 1. juni 2018 med UU-Roskilde/Lejre, Roskilde Tekniske Skole og Dansk Byggeri. Derudover samarbejdes der tæt med 3F og Dansk Industri i partnerskabet også.

Hovedformålet med partnerskabsaftalen er at færre unge og nyledige i Lejre Kommune går uden en uddannelsesplads eller lære-/praktikplads.

Partnerskabsaftalen er opbygget med tre hovedinitiativer:

 1. Samarbejde om at skabe praktikpladser til flest mulige unge fra Lejre kommune, der har færdiggjort deres grundforløb på Roskilde Tekniske Skole, samt styrke jobmuligheder for nyuddannede.
 2. At iværksætte trainee-forløb for unge uden uddannelse, som kan have gavn af et trainee-forløb. Dette med henblik på afklaring og modning samt at få motivation for at få en uddannelse.
 3. Fokus på formidling om og inddragelse af de erhvervsfaglige uddannelser i folkeskolerne i Lejre Kommune

 

Skemaet nedenfor beskriver, hvilke sociale klausuler, der træder i kraft, hvornår:

 Trin

Kommunen anvender sociale klausuler ved…

Hvad

Trin 1

Grundlæggende   arbejdstagerrettigheder (ILO) og FN's menneskerettigheder 

 

Alle kontrakter

 

De grundlæggende arbejdstager- og menneskerettigheder indarbejdes i alle kommunens kontrakter.

Trin 2

Sociale klausuler med fokus på fastholdelse

 

Relevante udbud over 1,54 mio. kr./3 mio. kr. (2014)(Tjenesteydelses-/Bygge-anlægsopgaver)

 

Sociale klausuler, med fokus på fastholdelse, er ikke lovfæstet, men er en mulighed man har som offentlig udbyder til at medvirke til, at private virksomheder, der udfører arbejde for det offentlige, også løfter deres sociale ansvar ved mindre udbud - særligt med henblik på fastholdelsesperspektivet.
Lejre Kommune har valgt at anvende dem i relevante udbud.