Handicappolitik

Lejre Kommune tilbyder professionel støtte og service til borgere med fysiske og psykiske lidelser eller funktionsnedsættelser. Lejre Kommune har formuleret en handicappolitik, der skaber en fælles retning for handicapområdet i hele kommunen, og som er i tråd med hensigterne i FN’s handicapkonvention.

Hvad indeholder handicappolitikken?
Den overordnede vision for Lejre Kommune er, at borgere med handicap har samme rettigheder og muligheder for at udnytte deres kompetencer som alle andre borgere i Lejre Kommune.

Handicappolitikken indeholder Kommunalbestyrelsens målsætninger for den kommunale indsats på området og en prioritering af fokusområder.

Handicappolitikken er godkendt i Kommunalbestyrelsen den 17. december 2012. Du kan finde handicappolitikken her.

Årlig opfølgning på handicappolitikken
I forbindelse med vedtagelsen af handicappolitikken blev det besluttet, at handicappolitikkens vision og målsætninger indarbejdes i alle de relevante konkrete beslutningssager, der behandles politisk.

Der udarbejdes en årlig rapport, der beskriver hvilke konkrete initiativer, der er iværksat i forhold til vision og målsætninger i handicappolitikken.

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk