Har du brug for sygepleje?

Den kommunale sygepleje omfatter sundhedsfremmende, sundhedsbevarende, forebyggende, behandlende, rehabiliterende og lindrende sygepleje og retter sig mod alle borgere - uanset alder - som har behov for sygepleje.

Luk alle
Åben alle

Du kan modtage sygepleje til fx:

  • Sårbehandling
  • Smertebehandling
  • Blodtryks- og blodsukkermåling
  • Øjendryp
  • Pleje ved alvorlig sygdom
  • Dosering af medicin og udlevering af medicin
  • Ernæring og sondemad
  • Stomi- og kateterpleje

Det er en sygeplejefaglig vurdering, om indsatsen leveres i sygeplejeklinikken eller i dit hjem.

I Lejre Kommune har vi tre sygeplejeklinikker, som ligger i henholdsvis Kirke Hyllinge, Hvalsø og Lejre. Her kan du modtage din sygepleje. 

På vores sygeplejeklinikker har du mulighed for at modtage din sygepleje, når det passer dig bedst.

Bemærk, at du skal ringe og bestille en tid, før du møder op i klinikken. Vi beder dig om at møde op i klinikken så tæt på det aftalte tidspunkt som muligt for at begrænse antallet af ventende i venteværelset. Vi beder dig om ikke at møde op, hvis du føler dig utilpas, har hoste eller feber, eller er i risiko for at være smittet  med coronavirus.

Du kan kontakte os alle dage i vores telefontid kl. 7.45 - 8.15, samt kl. 14-15 på et af de nedenstående numre:

Distrikt Ammershøjparken
Tlf.nr.: 6010 0492 eller 6010 0493

Distrikt Bøgebakken
Tlf.nr.: 4070 8552 eller 4070 8553

Distrikt Hvalsø Nord
Tlf.nr.: 4646 4754 eller 2178 2157

Distrikt Hvalsø Syd
Tlf.nr.: 4646 4755 eller 2178 2158

Ved AKUT behov for kontakt til sygeplejen, kan du kontakte vagthavende sygeplejersker hele døgnet på følgende numre:

Distrikt Ammershøjparken
Tlf.nr.: 6010 0488

Distrikt Bøgebakken
Tlf.nr.: 4070 8551

Distrikt Hvalsø
Tlf.nr.: 4089 4029

Sundhedsfagligt tilsyn
Styrelsen for Patientsikkerhed fører et sundhedsfagligt tilsyn på udvalgte offentlige og private behandlingssteder. Tilsynene er planlagte anmeldte tilsyn og tilrettelægges ud fra stikprøver og styrelsens risikoanalyser.

Ammershøjparken udekørende sygepleje
Ingen nyere tilsyn

Bøgebakken udekørende sygepleje
2019 - Første tilsynsrapport

2019 - Afgørelse om påbud

2019 - Endelig tilsynsrapport

Grønnehave udekørende sygepleje
2019 - Tilsynsrapport

Hvalsø udekørende sygepleje
Ingen nyere tilsyn