Klimaplan 2011 - 2020

Kommunalbestyrelsen har vedtaget Klimaplan 2011 - 2020 for Lejre Kommune.

En visionær ramme for klimaindsatsen i Lejre Kommune

Visionen med Lejre Kommunes klimaplan er at skabe en platform for indsatsen i Lejre Kommune for reduktion af drivhusgasser. Planen omfatter både kommunen som virksomhed og kommunen som geografisk område.

Klimaplanen er blevet til i et samarbejde mellem Lejre Kommune og Roskilde Universitetscenter, der som led i et større regionalt projekt har bidraget med kortlægning af udledning af drivhusgasser i kommunen og forslag til indsatsområder og potentialer for klimaindsatsen i Lejre Kommune.

Hvad indeholder klimaplanen?

Klimaplanen er først og fremmest Lejre Kommunes bud på, hvordan kommunen i de kommende år skal understøtte en mere bæredygtig udvikling på klima- og energiområdet. Samtidig indeholder klimaplanen en kortlægning og fremskrivning af dledningen af drivhusgasser i kommunen og peger på mulige indsatsområder. Klimaplanen fastsætter også Lejre Kommunes mål for klimaindsatsen for perioden 2011 - 2020.

Med planen forpligter kommunen sig til at reducere udledning af drivhusgasser i kommunen som virksomhed med mindst 2 % pr. år frem til 2020.

Herudover indeholder klimaplanen en målsætning om at udledningen af drivhusgasser i kommunen som geografisk område reduceres med mindst 30 % inden 2020 og at andelen af energi, som anvendes i Lejre Kommune skal baseres på mindst 30 % vedvarende energi i 2020.