Sygedagpenge - hvis du er lønmodtager

Du kan have ret til sygedagpenge fra kommunen, hvis du er lønmodtager og bliver sygemeldt på grund af egen sygdom.

Du skal melde dig syg til din arbejdsgiver hurtigst muligt. Det er din arbejdsgiver der skal anmelde dit sygefravær.

Du kan ikke både modtage sygedagpenge fra kommunen, og løn eller sygedagpenge fra din arbejdsgiver. Hvis du får løn fra arbejdsgiver under sygdom, bliver sygedagpengene udbetalt til din arbejdsgiver som refusion. Får du ikke løn under sygdom, vil du få udbetalt sygedagpenge når lønnen ophører.

For at du er berettiget til at få sygedagpenge, enten som refusion til arbejdsgiver eller til egen udbetaling, skal du opfylde Beskæftigelseskravet. Udbetalingen i Borgerservice skal vurdere hvorvidt du opfylder dette krav. 

Din sygemelding bliver registreret i NemRefusion. NemRefusion er en løsning til indberetning af syge- og barseldagpenge for din arbejdsgiver. Her kan din arbejdsgiver søge om syge- og barselsdagpenge og refusion for løntilskud og fleksjob digitalt. Når din sygemelding er registreret i NemRefusion, modtager du et brev derfra i din digitale postkasse.

Via et link til mitsygefravær.dk, skal du logge på med NemID. Linket er tilgængeligt i det brev du får fra NemRefusion.

Her skal du tage stilling til de oplysninger, der er indberettet og godkende eller udfylde med supplerende oplysninger. Det skal du gøre inden den frist du får oplyst. Husk at tjekke, at du får en kvittering for din indberetning.

Hvis du ikke modtager en meddelelse, skal du senest tre uger efter første fraværsdag kontakte kommunen og søge om sygedagpenge. Du vil blive indkaldt til samtale af en rådgiver fra Sygedagpengeteamet i Jobcenteret, senest 8 uger efter 1. sygedag.

Lejre kommune deltager fra den 1. dec. 2017 i et 1-årigt projekt, hvor 1. sygefraværssamtale afholdes på arbejdspladsen. Formålet er hurtigst muligt at lægge en plan for tilbagevenden til arbejdspladsen.  

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk