Meld dig ledig

Hvis du bliver ledig, skal du tilmelde dig jobcentret på din første dag som ledig. Er du medlem af en a-kasse, kan du tilmelde dig over nettet uden at møde på Jobcentret.

Meld dig ledig på jobnet

Sådan melder du dig ledig

Luk alle
Åben alle

Hvis du er medlem af en A-kasse

Hvis du er blevet ledig og er medlem af en a-kasse, skal du melde dig ledig på Jobnet.dk. 

Meld dig ledig på Jobnet.

Bemærk: På din første ledighedsdag skal du melde dig ledig på jobnet.dk og kontakte din a-kasse for at få en ledighedserklæring, som du skal udfylde og returmere til a-kassen. 

Hvis du ikke er medlem af en A-kasse

For at tilmelde dig jobcenteret, skal du booke en tid til en samtale, ved at ringe til tlf. 29167044.

Bemærk: Hvis Jobcentret vurderer, at du er jobparat, skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Vær opmærksom på, at du skal dokumentere, at du står til rådighed. Det gør du under ”min side ” på Jobnet.dk.

SÅDAN FÅR DU ADGANG TIL JOBNET.DK

Når du har meldt dig ledig i Jobcentret, bliver du samtidig oprettet som bruger i jobnet.dk, hvor du logger ind med Mitid.

Er du fritaget for digital post, vil brugernavn og password til jobnet.dk blive sendt med brev til din folkeregisteradresse.

Læs om fritagelse for digital post

Er du hjemsendt eller blevet fyret?

Det er vigtigt, at du får afklaret, hvad din arbejdsgiver mener, hvis hun/han siger, at du ikke skal komme på arbejde.

 • Er du hjemsendt i en periode uden at blive fyret, skal din arbejdsgiver som udgangspunkt stadig betale dig løn.
 • Hvis du er blevet fyret, skal du have løn i henhold til det opsigelsesvarsel, der står i din kontrakt. Derefter kan du få dagpenge eller kontanthjælp, indtil du bliver ansat igen.

  Er du blevet hjemsendt uden løn med udgangspunkt i din overenskomst?

  Nogle overenskomster har regler om, at ansatte i kan sendes hjem uden løn i en kortere periode. Hvis du er i tvivl om, om det er tilfældet med din overenskomst, skal du kontakte din fagforening.

  Du kan søge om økonomisk støtte, hvis du er blevet hjemsendt uden løn efter din overenskomst:

 • Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du søge om dagpenge. Det gør du hos din a-kasse.
 • Hvis du ikke er medlem af en a-kasse, kan du søge om kontanthjælp eller andre ydelser.

  Lønkompensationsordningen kan være et alternativ til fyring

  Hvis du arbejder i en virksomhed, som er presset økonomisk på grund af coronavirus, kan du gøre din arbejdsgiver opmærksom på den midlertidige lønkompensationsordning. Dem kan være et alternativ til afskedigelse af de ansatte – hvis virksomheden falder inden for rammerne af ordningen.

  Du kan henvise din arbejdsgiver til Virksomhedsguiden:

  Virksomhedsguiden.dk.

  Hvis du bliver hjemsendt i forbindelse med lønkompensationsordningen, fortsætter du med at få løn uden at blive afskediget, men du må heller ikke arbejde. Du skal desuden afholde fem dages ferie, afspadsering eller tjenestefri uden løn. 

Er du i praktik eller ansat med løntilskud

Hvis du er i virksomhedspraktik eller ansat med løntilskud, skal du som udgangspunkt følge arbejdspladsens retningslinjer. 

Er du selvstændig og har mistet indtægt som følge af coronakrisen?

Hvis du har mistet din indtægt som selvstændig, freelancer eller kunstner som følge af coronakrisen, kan du ikke søge om kontanthjælp, før du har ansøgt om tilskud hos Erhvervsstyrelsen.

Hvis du har søgt om tilskud hos Erhvervsstyrelsen, men har fået afslag, kan du søge kommunen om kontanthjælp. Hvis du er berettiget til kontanthjælp fra kommunen, vil du modtage ydelsen fra den dag, hvor du søgte om hjælp hos Erhvervsstyrelsen.

Læs og søg om tilskud på Virksomhedsguiden:

https://virksomhedsguiden.dk