Nybygning og ombygning

Ønsker du at bygge nyt, bygge til, ændre på bygningens anvendelse eller på anden måde foretage ændringer af eksisterende byggeri, skal du som udgangspunkt ansøge kommunen om tilladelse.

Ønsker du at bygge nyt, bygge til eksisterende bolig, ændre på bygningens anvendelse eller på anden måde foretage ændringer af eksisterende byggeri, skal du som udgangspunkt ansøge kommunen om tilladelse. I visse tilfælde kan du dog nøjes med at anmelde byggeriet til kommunen.

Læs i vores foldere om, hvornår du kan nøjes med at anmelde et byggeri, og hvornår du skal søge byggetilladelse (se pjecerne i højre side af skærmen).

Når du har fået byggetilladelse fra kommunen, gælder den i et år. Det betyder, at du inden et år fra udstedelsesdatoen skal være påbegyndt dit byggeri. Er du ikke i gang inden for et år, bortfalder tilladelsen, og du skal søge på ny.

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk