Selvbetjening

  • Anmeld flytning
  • Anmelde flytning til udlandet
  • Lån eller garanti for lån til beboerindskud
  • Søg varmetillæg
  • Lån til betaling af ejendomsskatter fra 2024.
    SKAT har overtaget ordningen for nye ansøgninger fra 1. rate 2024. Du kan dog tidligst søge fra den 15. november 2023 via din forskudsopgørelse. Vi henviser nye ansøgere til SKAT.

  • Lån til betaling af tilslutningsudgifter til fx tilslutning til fjernvarme, kloakanlæg eller liggende, hvor der er tilslutningspligt.
    Lejre Kommune varetager denne ordning. Kontakt os på 4646 4646 for at få udleveret ansøgningsblanket.