RSS

Et RSS-feed er en XML-fil, som distribueres af vores webserver til din RSS-læser. Du kan hente en gratis RSS læser til din computer, telefon eller tablet. Du kan se dem, ved at sætte linket ind i din RSS læser eller ved at hente det ind i f.eks outlook under "RSS-kilder".

Herunder er oversigten over vores RSS-feeds:

Nyheder og Pressemeddelelser 

https://www.lejre.dk/umbraco/OpenPublic/OPWRssFeed/RenderRssFeed/1266

Borgermøder

https://www.lejre.dk/umbraco/OpenPublic/OPWRssFeed/RenderRssFeed/5705

Høringer, afgørelser og udbud

https://www.lejre.dk/umbraco/OpenPublic/OPWRssFeed/RenderRssFeed/3396