Velkomstpolitik

En velkomst til udenlandske borgere – Kommunalbestyrelsen vil med denne politik sætte fokus på måden, vi byder nye udenlandske borgere velkommen på.

En ordentlig velkomst er af afgørende betydning for, om en nytilflytter føler sig velkommen, og om man som ny borger i Lejre Kommune føler sig inviteret med i fællesskabet.

Lejre Kommunes vision er: At alle nye udenlandske borgere føler sig velkomne i Lejre Kommune, og at de føler sig som en aktiv del af samfundet, hvor der er plads til mangfoldighed.