Strategi for Internationalt Forum i Lejre

Internationalt Forum i Lejre (IFIL) er et opgaveudvalg under kommunalbestyrelsen. IFILs formål er at udvikle, fremme og understøtte mellemfolkelige, kulturelle og erhvervsmæssige kontakter til andre lande.

Læs IFIL's strategi, som blev vedtaget i april 2019.

Du kan læse mere om IFIL's arbejde her.