Politiske mål for kerneopgaven Bæredygtig vækst

Her kan du læse de politiske mål for Bæredygtig vækst. For hvert mål kan du se, hvordan vi måler effekten af indsatsen.