“Blomsten” giver faglig selvtillid og skaber værdighed på plejecentre  

Et simpelt redskab giver overblik, bedre samarbejde og faglig selvtillid hos medarbejdere på Lejre Kommunes plejecentre. Projekt Værdighed i praksis sætter øget fokus på mennesket og det pædagogiske arbejde – og giver bedre relationer til borgere, pårørende og kollegaerne  

Skrevet den. 13. juni 2023

På alle tre plejecentre har medarbejderne afprøvet et simpelt fagligt redskab, en model i form af en blomst. Tankerne bag blomsten bygger på videnskabelig viden på værdighedsområdet, og den “styrer” de faglige samtaler, så personalet styrkes i at holde fokus på mennesket, ikke patienten. ”Blomsten” giver også bedre kommunikation til pårørende og sætter fokus på den pædagogiske indsats i en travl hverdag.  

”Blomsten” er et redskab i projektet Værdighed i Praksis: I budgetaftalen 2021-24 blev der afsat 400.000 kr. til at understøtte arbejdet med at sikre borgerne en værdig ældrepleje gennem udvikling af kommunikation og en styrket omsorgskultur. Projektet er netop blevet evalueret og dokumenteret i en rapport.

Medarbejdere og ledere på kommunens tre plejecentre og i hjemmeplejen har været igennem et kompetenceudviklingsforløb. På Lejre Kommunes plejecentre er forløbene gennemført som en integreret del af det daglige arbejde, så teorierne er blevet afprøvet i praksis.  

Bedre kommunikation med pårørende 

Blomsten bruges blandt andet i Beboer-konferencer: Her samles de medarbejdere, der arbejder tæt på den ældre, og med ”blomsten” får de talt hele vejen rundt om beboerens udfordringer og løsninger:  

Mette Molin er chef for Center for Velfærd og Omsorg i Lejre Kommune:   

“Når vi bruger Blomsten sikrer vi, at vores beboer-konferencer står på et fagligt fundament, hvor vi har et fælles sprog for udfordringer og løsninger. At alle arbejder i samme retning -  og så kan vi bedre fortælle om vores indsatser overfor de pårørende. De pårørende er her jo ikke hver dag, og hvis ikke vi kommunikerer tydeligt om, hvorfor vi gør, som vi gør, så kan der opstå mange misforståelser.” 

Projekt Værdighed i Praksis har en positiv indflydelse på samarbejdet med beboerne og deres pårørende, viser evalueringen:  80% svarer ja til, at projektet har givet et bedre samarbejde med beboeren. 70% siger, at det har en positiv indflydelse på samarbejdet med de pårørende. Samarbejdet med pårørende har stor betydning for beboernes trivsel.

Pårørende til beboere på plejecentre står ofte i en svær situation: Forud for den ældres indflytning går ofte en livskrise i form af sygdom, demens eller dødsfald. Samtidig har den senere tids mediebillede farvet opfattelsen af plejecentrenes omsorg, hvor der endda tales om en omsorgskrise – og det kan farve samarbejdet. God kommunikation letter det vigtige samarbejde:

Man kan som medarbejder godt blive usikker, når en pårørende fx sætter spørgsmålstegn ved noget vi gør. Men med forløbet har vi styrket vores faglige refleksion – vi kan forklare hvorfor, vi gør som vi gør, og det giver selvtillid og styrker dialogen”, lyder det fra en medarbejder i evalueringsrapporten.  

Nysgerrig på det hele menneske  
Arbejdet på plejecentre er alsidigt: Ofte vil der være en del pleje, hvor borgeren er patient. Men plejecentret er også borgerens hjem, og derfor skal det pædagogiske arbejde og de gode relationer ikke træde i baggrunden for det sundhedsfaglige. Der skal være fokus på det hele menneske, og det hjælper Værdighed i Praksis med.   

 

”Vi har fået bedre øje på fagligheden. Når man er sundhedsfaglig, så kan man jo tænke meget, at det er noget med fx medicin - og det er jo naturligvis også vigtigt med medicinen – men fokus er ligesom bredere nu. Har vi en borger, der ikke er i trivsel, så kan der jo være nogle andre uopfyldte behov, som ikke er dækket – og så handler det måske ikke alene om medicin, men også andre ting. Det har vi fået bedre blik for”, fortæller en medarbejder i rapporten.  

 

I Lejre Kommune er man godt tilfreds med, at projektet med relativt små midler har haft stor betydning:  

 

”Med Værdighed i Praksis styrker vi relationerne – både direkte til beboerne, til de pårørende og også medarbejderne imellem. Beboerne skal altid være i vores fokus. Men et godt arbejdsmiljø kommer også beboerne til gavn i deres hverdag. Og på den lange bane er et godt arbejdsmiljø også vigtigt for at sikre, at vi har de varme og kompetente hænder, der så tit snakkes om. Det ser ud til, at Værdighed i praksis og den lille model i form af ”blomsten” er et godt værktøj”, fortæller Birgitte Schytte, formand for Udvalget for Social, Sundhed og Ældre, som står bag projekt Værdighed i praksis.  

Center for Velfærd og Omsorg vil arbejde videre med de anbefalinger og erfaringer, som projekt Værdighed i Praksis har givet.