Udbud af Genbrugshjælpemidler

Lejre Kommune deltager i et FUS udbud på hjælpemidler. Holbæk Kommune er tovholder for udbuddet. Og inviterer hermed interesserede tilbudsgivere til at byde på Fællesudbud Sjællands (FUS) udbud af genbrugshjælpemidler.

Skrevet den. 10. november 2023

Tilbudsfrist: 07.12.2023

Udbuddet vedrører indkøb og levering af genbrugshjælpemidler.
FUS-kommunernes hjælpemiddeldepoter indkøber genbrugshjælpemidler til visiterede borgere, og APV-hjælpemidler til lettelse af de udførende medarbejderes arbejdsfunktioner.
Udbud gennemføres samlet for 20 delaftaler (heraf nogle med flere kravspecifikationer) med hver én eller flere hjælpemidler. Der indgås selvstændige rammeaftaler for hver enkel delaftale, med én leverandør pr. delaftale/rammeaftale.

Udbuddet gennemføres som offentligt udbud.
Materialet kan rekvireres via udbudssystemet EU-Supply på følgende link FUS (eu-supply.com). Det bemærkes, at eventuelle ændringer af tidsfrister udelukkende meldes ud via EU-Supply.
Alle henvendelser, herunder spørgsmål, vedr. udbuddet skal stilles via udbudssystemet.
Hvis du som tilbudsgiver oplever tekniske problemer med systemet, kan EU-Supply kontaktes på nedenstående e-mail/telefonnummer:
IT-support, EU-Supply
Tlf.nr.: (+45) 70 20 80 14

Læs mere om udbuddet her.