Pædagogisk assistentuddannelse

Har du lyst til at arbejde inden for det pædagogiske fag?

Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er for dig, der ønsker at arbejde inden for det pædagogiske fag, primært med børn og unge.

Luk alle
Åben alle

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen varer to år og to måneder, og skifter mellem skole- og praktikperioder.

Som elev på den pædagogiske assistentuddannelse, er du ansat i Lejre Kommune, og det er i de kommunale institutioner, at du vil have dine praktikforløb.

Den pædagogiske assistentuddannelse kvalificerer dig til pædagogisk arbejde med børn, unge og voksne.

Økonomi

Du får løn under hele din uddannelse.

Løn- og ansættelsesvilkår under uddannelsen er efter gældende overenskomst mellem KL og FOA.

Hvis du er over 25 år, vil der være mulighed for voksenløn, hvis du opfylder de formelle krav.

Elev i Lejre Kommune

I Lejre Kommune uddanner vi elever med udgangspunkt i vores personalepolitiske værdigrundlag, der bygger på værdierne DIALOG, UDVIKLING OG INDFLYDELSE.

Som elev i Lejre Kommune får du en meningsfuld arbejdsdag, hvor vi uddanner dig til selvstændigt at udføre pædagogik i et læringsmiljø, hvor dine kompetencer gradvis udvikles i takt med dit uddannelsesniveau.

Du vil opleve:

  • At der er trygge rammer til at udvikle dine kompetencer, så du gradvist kan varetage mere komplicerede opgaver.
  • At lysten og motivationen for uddannelsen stimuleres gennem indflydelse og ansvar på dine egne opgaver.
  • At du har mulighed for at deltage i et fagligt funderet praksisfællesskab.
  • At det respekteres, at du er under uddannelse og er i en læringsproces.
  • At der er tid og rum til kompetenceudvikling gennem refleksion og vejledning.
  • At uddannelsen varetages kompetent og af veluddannede vejledere.

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om den pædagogiske assistentuddannelsen på Uddannelsesguidens hjemmeside.

Hvis du vil vide mere om at være elev hos os, er du velkommen til at kontakte os.