Tilmelding til Sommer i Lejre 2024

Tilmeld en aktivitet, som du gerne vil afvikle som en del af Sommer i Lejre. Hvis du gerne vil afvikle flere aktiviteter, udfyld da formularen flere gange - én formular pr. tilbud/aktivitet (fx en camp eller et en-dags-event)

Samtykke
Information til brug for synliggørelse i medier
Giv jeres tilbud en overskrift
Upload et billede, som skal bruges til markedsføring af tilbuddet
Beskriv tilbuddet så det er tydeligt, hvad man kan deltage i og hvorfor det er fedt
Hvilken aldersgruppe retter tilbuddet sig til?
Hvor foregår tilbuddet henne?
Hvornår foregår tilbuddet? Eks. uge 27 eller 26-29. juli
Eks. klokken 10-16
Er der loft på hvor mange, der kan deltage?
Hvordan tilmelder man sig aktiviteten?
Koster tilbuddet noget?
Navn på forening/aktør
Navn på den man kan kontakte i forbindelse med tilbuddet, herunder mail og telefonnummer
Information til intern brug
Skriv her, hvis ansvarlig og kontakt til Lejre Kommune er anden end for deltagere.
Det er endnu ikke fastlagt, hvor stor en støtte man kan modtage. Dette afhænger af, hvor mange tilbud der udbydes.


Hvor meget anslår I, at det koster at afvikle tilbuddet?