Rock Camp

Udsat til senere på foråret. Rock Camp er for elever fra 4. – 7. klasse og afholdes på Hvalsø Skole

Campen er med overnatning og har fokus på hygge og fællesskab med musikken som omdrejningspunkt

Der spilles primært rytmisk musik, men dagene indeholder også f.eks. stik-bold, yoga, mindfullness, lanicer, musikquiz m.m. og hygge lørdag aften. Evt. med mini-koncert/Q&A med et ”næste niveau”-band. Weekenden afrundes med en præsentation/koncert af weekendens arbejde, for forældre og venner.

Mål for Rock Camp:

• At skabe fælleskab mellem elever og lærere og opleve hinanden i andre situationer end det daglige skema giver mulighed for.
• At skabe nye musikalske venskaber, der evt. kan videreføres i nye faste sammenspilskonstellationer.
• Træne sammenspil på tværs af instrumentgrupper og på tværs af niveau og alder.