9. Klasse - Dans og udtryk

Danseforløbet "Dans og Udtryk" handler om bevægelse og kreativitet - om hvad dansen kan lære os om kroppens fysiske udtryk og bevægelse, og hvordan man i fællesskab kan lave en koreografi. Samtidig er forløbet også en forløber for afgangsprøven i idræt.

Gennem forskellige typer danseudtryk guider Thomas Nørskov fra Aaben Dans i Roskilde eleverne gennem kreative og udfordrende situationer og øvelser. I løbet af 5 moduler, der hver har sit fokus, arbejder eleverne med bl.a. kroppens bevægelsesmuligheder, komposition, identitet, samarbejde, performance og æstetik.
Alle elever kommer således til at mærke på egen krop, hvordan vi aktivt bruger os selv og vores krop i dagligdagen og i bestemte udtryk. 

Hvert enkelt kulturforløb er udviklet, så de understøtter læringsmål indenfor et eller flere fag.
Danseforløbet styrker elevernes kreativitet og kropsbeherskelse inden for idrætsfaget og har som læringsmål, at eleverne:

  • bevidstgøres om krop og kropskontrol og arbejder med et bestemt fokus
  • samarbejder om at kunne skabe og huske bestemte bevægelsesrækkefølger og herigennem kommer ind på tillid og ansvar
  • bliver i stand til at kropsliggøre en social situation og udvikler metoder til positiv feed back
  • anvender tekniske færdigheder og udvikler bevægelseshukommelse
  • arbejder hen imod at kunne observere, beskrive, analysere og evaluere dansesekvenser

Læringsmålene er udledt af forenklede fælles mål efter 9. klasse for faget idræt.