6. Klasse - Regnen kommer!

"Regnen Kommer” handler om i samarbejde at tænke kreativt og opfindsomt, når der skal bygges en attraktiv og bæredygtig by i det digitale univers i Minecraft.

Regnen kommer er et forløb som Dansk Arkitektur Center står for, og som indeholder et tre timers undervisningsbesøg i nye, lækre formidlingslokaler i Dansk Arkitektur Centers nye bygning BLOX i København. 

Eleverne får i undervisningsforløbet lov til at fungere som byplanlæggere og skabere af deres helt egen digitale by – Blokby - i Minecraft. 
Eleverne kommer til at arbejde med regnvandshåndtering og grønne løsninger, og skal samtidig sørge for, at Blokby bliver et attraktivt og dejligt sted at leve og bo. 

Der skal tænkes kreativt og løsningsorienteret, når ideer skal udvikles, skitser skal tegnes og byen bygges digitalt.

6. klasserne vil i designforløbet blive afprøvet på deres kreative evner og trænet i at samarbejde om et fælles projekt – en fælles problemløsning. De vil opnå større forståelse for vor tids klimaudfordringer og blive rustet til at håndtere den aktuelle klimaudfordring, vi alle står overfor lige nu og her og i fremtiden.
Forløbet består ud over arbejdsdagen på BLOX også af et før- og efterarbejde, som foregår sammen med egen lærer på skolen. 
Her er der mulighed for at arbejde med bæredygtighed, klimaudfordringer og arkitektur med afsæt i virkelige problemstillinger i lokalområdet. 

Link til DACs beskrivelse af forløbet: https://dac.dk/regnen-kommer-2/