Børnehave 5 årige - Sagnlandet

Forløbet i Sagnlandet handler om at lade kommende skolebørn møde hinanden og være vikinger for en dag - kommende klassekammerater samles til et rigtigt vikingetræf, som på ægte vikingemaner ruster børnene til at blive sendt ind i skolelivet.

Et forsøg på allerede før sommerferien at lade de kommende skolebørn møde hinanden og sammen lave aktiviteter, hvor de kan få øje på hinanden og lære hinanden lidt bedre at kende. Sagnlandet er et oplagt sted at samle børnene, fordi der her kan tilrettelægges fællesskabende aktiviteter, hvor sanserne, legen og fantasien er i fokus. I forberedelserne af dagen er der blevet tænkt meget over det nye liv, som børnene træder ind i efter sommerferien. Derfor er dagen tilrettelagt som et vikingetræf, hvor børnene leger vikinger og kommer igennem en masse aktiviteter og samarbejdsøvelser, som gør dem klar til at blive sendt ud i den store vide ”skoleverden”.

Børnehaverne samles i deres skoledistrikter, så der arrangeres 3 dages vikingetræf, hvor der hver dag deltager omkring 80 børnehavebørn.
Børnenes kommende børnehaveklasselærer er også inviteret med så der er tale om et egentligt brobygningsprojekt, hvor der arbejdes med overgangen mellem børnehave og skole.