Erhvervsrådet

Erhvervsrådet består af op til 19 repræsentanter for det lokale erhvervsliv samt to politiske repræsentanter for Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling i Lejre Kommune.

Erhvervsrådets formål

  • At være erhvervslivets talerør overfor Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling
  • At bidrage til et godt samarbejde og dialog mellem kommunen og de lokale virksomheder

Erhvervsrådets mission 

Erhvervsrådets mission er at kvalificere, skabe indflydelse og opbakning til den kommunale erhvervsfremmeindsats i Lejre kommune. Samtidig med at være et organ, der koordinerer de mange forskellige tiltag blandt erhvervs- og turismeaktører i Lejre kommune

Møder og temaer

Erhvervsrådet mødes tre til fire gange årligt. Der drøftes temaer, der har relevans for den lokale erhvervsudvikling. Der kan til møderne inddrages relevante ressource personer og organisationer, som kan tilføre viden, nye perspektiver og idéer til inspiration for indsatsområder i Lejre Kommune. 

Medlemmer

Luk alle
Åben alle

Alice Nielsen (repræsenterer lokale erhvervsforeninger)

Præsentation:
Alice Nielsen arbejder freelance med ejerledere indenfor SMV i opgaver og projekter for strategi, digitalisering, innovation, vækst og bestyrelsesarbejde både professionelt og frivilligt. Dertil et partnerskab i Familieskab ApS som udvikler en content og selvhjælps app til forældre til børn med stress, angst, depression og diagnoser. Alice Nielsen er medlem af Lejre Erhvervsforums bestyrelse og repræsenterer erhvervslivets interesser i LAG Fjordlandet, hvor hun er kasserer. 

Mærkesager:
Ifølge Alice er der altid 3 bundlinier; social, klima og økonomi. Og at kunne bo og arbejde lokalt bør tilfredsstille alle 3. Vejen hertil er udsyn og nysgerrighed samt forståelse og erkendelse af lokale styrker, muligheder og ideer. Alice har en personlig mærkesag om at få mere ligestilling og bedre diversitet i erhvervslivet. Metoden herfor er mentoring og rollemodeller, samt netværk og bidrage mere end man forventer at modtage.

Kontakt:
Du kan kontakte Alice på alice@unicitet.dk og på telefon 5214 7223

Anne Stausholm, Anne Stausholm Landskabsarkitekter (repræsenterer rådgivning og liberale erhverv)

Præsentation
Virksomheden er startet i 2006. Tegnestuen designer æstetiske, tilgængelige og funktionelle uderum. I øjeblikket har firmaet stor fokus på FN’s Verdensmål og en mere bæredygtighed tilgang til opgaveløsninger. De tror på, at verden skal bygge på en forståelse af, at klodens ressourcer er begrænsede. Derfor bidrager de til en positiv og bæredygtig udvikling inden for deres fagområde.

For Anne betyder beliggenheden og naturen i Lejre meget for hendes glæde ved at drive virksomhed i kommunen.

Mærkesager:
Med sin plads i Erhvervsrådet, som repræsentant for Dansk Industri, vil Anne arbejde på at skabe en lydhørhed overfor Lejre Kommune for virksomhedernes ønsker i forhold til at kunne drive deres virksomheder optimalt. Det er også vigtigt for Anne, hvordan virksomheder i Lejre Kommune får en god integration i lokalsamfundet samt ikke mindst synliggøre den værdiskabelse som virksomheder på mange parametre bidrager med.

Kontakt
Du kan kontakte Anne Stausholm på mail afs@annestausholm.dk eller på tlf. 2537.2229

Bo Kristensen, KABO Indeklima ApS (repræsenterer Lejre Erhvervsforum)

Christian Harpelund, Zimulate ApS (repræsenterer rådgivning og liberale erhverv)

Præsentation:
Christian Harpelund har været iværksætter siden 2002, og er idag ejer og medejer af selskaberne Harpelund, Zimulate og Leapeo. Alle tre virksomheder arbejder med organisationspsykologien som omdrejningspunkt. Christian har drevet sine virksomheder fra Lejre selvom de har haft til kontorer i København og sågar en afstikker til Shanghai, Kina. Harpelund er et konsulenthus med Christian som den primære person. Zimulate er et softwarebaseret spil- og gamificeringshus med 4 medarbejdere. Leapeo er en digital platform for medarbejderonboarding med 4 medarbejdere og et udviklingshold i Pakistan.

Mærkesager: 
Christian flyttede til kommunen i 2000 og har nydt de landlige omgivelser siden. Christian ønsker med sin plads i Erhvervsrådet, at øge fokus på det digitale erhverv, og på muligheden for at hjælpe unge med at udvikle digitale kompetencer. 

Kontakt:
Du kan kontakte Christian Harpelund på mail: ch@harpelund.dk eller telefon: 21281175

Claus Bo Petersen, Hvalsø Teltudlejning APS (repræsenterer mindre fremstillings- og produktionsvirksomheder)

Præsentation:
Claus Bo Petersen er stifter og indehaver at Hvalsø Teltudlejning Aps. Virksomheden blev startet af Claus og hans kone for over 26 år siden i Hvalsø, hvor de stadig bor den dag i dag. Nu har virksomheden vokset sig større, og har i dag otte ansatte. Virksomheden markerer sig ved at have et af Danmarks største udvalg af fest udlejning, med alt fra festtelte til service. 

Mærkesager:
Claus er vokset op i kommunen, og det er derfor ikke blot et sted han arbejder, men også et sted hvor han bor, og bruger sin fritid. Claus ønsker med sin plads i Erhvervsrådet, at han kan være med til at forbedre forholdende for de erhvervsdrivende i kommunen. Det vil han eksempelvis gøre gennem forbedret infrastruktur og bedre muligheder for lastbiltrafik i kommunen.

Du kan kontakte Claus Bo Petersen på mail: claus@htu.dk eller på tfl: 46 40 84 10

Flemming Braasch, Rema1000 Kirke Hyllinge (repræsenterer detail- og butiksindehavere)

Præsentation:
Flemming Braasch er 42år og selvstændig Købmand i Rema1000 Kirke Hyllinge sammen med min Kone Tilde. Parret åbnede den lokale Rema i sommeren 2018. 
Flemming er aktiv frivillig som næstformand i Khif Fodbold, og har andre ad hoch opgaver i Khif foreninger. Han er far til 3 der alle går på den lokale skole og idrætsforening, og parret har de sidste 12 år boet i kommunen. 

Mærkesager:
Med sin plads i Erhvervsrådet vil Flemming arbejde for at Lejre kommune skal være en attraktiv kommune for erhvervslivet. Han vil også arbejde på Aa styrke erhvervslivet, og at man sammen i forening med politikkerne, kan få bredt viden ud på tværs af byerne. 

Formand for Udvalget for Erhverv, Klima & Lokaludvikling Grethe Saabye (C)

Grethe Nørtoft Saabye

Parti: Det Konservative Folkeparti

Adresse:
Fynsvej 13
4060 Kirke Såby

E-mail:  gsaa@lejre.dk
Telefon:  4089 4476

Find pressebilleder her

Jacob Skou Lopez Gøtterup, Makari (repræsenterer iværksætteri)

Præsentation:
Jacob Skou Lopez Gøtterup er medstifter af Makari. Virksomheden er startet i 2021, og beskæftiger sig med at accelerere investeringshastigheden i den grønne omstilling af vores samfund.
Tidligere har Jacob været 11 år i COWI A/S, som miljøingeniør og sektionsleder indenfor klimatilpasning. 
Jacob har boet i Lejre siden 2019 i Bofællesskabet Skråningen 1, i Allerslev.

Mærkesager:
For Jacob er den grønne omstilling vor tids største udfordring OG mulighed. Jo tidligere man kommer i gang med at omstille sin virksomhed, jo større er muligheden - både i form af omsætningsvækst og minimering af driftsomkostninger (f.eks. energibesparelser og mindre CO2-afgifter) - og jo større gavn for samfundet som helhed. Jacob ønsker med sin plads i Erhvervsrådet at øge de grønne ambitioner og bidrage til realiseret grøn omstilling i Lejre Kommune - det skal være alles mærkesag!

Kontakt
Du kan kontakte Jacob på mail: jacob@makari.dk og telefon: 60172781.

Kenneth Valeur, ITPA ApS (repræsenterer IT, data & teknologi

Præsentation:
Kenneth Valeur Andersen startede konsulentvirksomheden ITPA Consulting for at gøre det nemmere for kunderne at få adgang til højt kvalificeret arbejdskraft inden for IT- og dataområdet.  

ITPA Consulting er grundlagt på baggrund af Kenneths 25 års erfaring med IT-branchen samt på et stærkt netværk af konsulenter i både ind- og udland.  

Mærkesager:
Kenneth har været opmærksom på at skabe en virksomhed, hvor tillidsfulde relationer til kunder og konsulenter er centralt for at skabe de bedste forudsætninger for et godt og gunstigt samarbejde mellem ITPA Consulting, konsulenterne og kunderne. 
Kenneths ambitioner med sin plads som næstformand i Erhvervsrådet er at sikre, at arbejdet bliver omsat til handling b.la. gennem metoder til workshops, samt at rådgive kommunalbestyrelsen om anvendelse af IT og data.

 

Kirsten Comlossy, Cake Creations DK (repræsenterer detail- og butiksindehavere)

Præsentation:
Cake Creations kreerer kager til alle festlige lejligheder, er leverandør af kvalitetskager til selskabslokaler, hoteller og virksomheder på Midtsjælland, og har en dessertcafé i Osted. 
Kvalitet og smag er i højsædet, og ønsket er at skabe wow-oplevelser for øjne og smagsløg. Cake Creations tilbyder også events for børn, teambuilding for virksomheder og kurser for private samt et hyggelig cafélokale til møder og mindre fester. 
Cake Creations bliver drevet af Kirsten Megan Comlossy, der selv bor i Lejre by. Kirsten er født og opvokset i Wisconsin, USA men flyttede til Danmark i 2010. 

Cake Creations blevet tildelt i September Lejres Erhvervspris 2022 for deres arbejde med bæredygtighed og lokale forankring. 

Mærkesager:
Kirsten vil gerne brug sin plads i erhvervsrådet til at sætte fokus på vigtigheden af erhvervslejemål og rådgivning for nye initiativer alle af kommunens byer og at holde fast i og styrke vores fælles bæredygtig profil i kommunen. 

Kontakt:
Du kan kontakte Cake Creations på tlf. 51449266 eller mail www.cakecreations.dk

Michael Andersen, Hornsherred Tømrer og Snedker ApS (repræsenterer mindre bygge- og anlægsvirksomheder)

Michael Andersen, Hornsherred Tømrer og Snedker ApS (repræsenterer mindre  bygge- og anlægsvirksomheder)

I 20 år har Michael Andersen drevet sin virksomhed, Hornsherred Tømre og Snedker Aps. I dag har virksomheden eget maskinsnedkeri i Kirke Hyllinge, hvilket gør, at de kan fremstille mange specialbestillinger til både private erhvervsdrivende. Lejre kommune ligger geografisk rigtig godt for en virksomhed som Michaels, da han største kundegruppe holder til på Sjælland. Michael lægger stor vægt på at levere det bedste stykke arbejde til sine kunder, så kunden altid får det bedste produkt og den bedste service.

Mærkesager:
Michael vil han bruge sin plads i Erhvervsrådet på at forbedre infrastrukturen. Det mener han kan forbedres, især i området omkring Kirke Hyllinge, da det kan være udfordrende for lastbilkørsel i den del af kommunen. Det vil gøre det nemmere og mere attraktivt for nye og allerede etablerede virksomheder at holde til i Lejre kommune.

Du kan kontakte Michael Andersen på mail: michael@hh-ts.dk eller på tlf: 22 63 78 39

Michael Bredskov, System Transport A/S (repræsenterer transport og logistik)

Mikkel Friis-Holm, Friis-Holm Chokolade A/S (repræsenterer en fødevareproducent)

Mikkel Jerger, Restaurant Herthadalen (repræsenterer turismeaktører og kreative erhverv)

Præsentation:
Mikkel Jerger er restauratør på Restaurant Herthadalen v/Ledreborg Gods og har haft sin daglige gang i Nationalparken siden han overtog forpagtningen i 2013. Huset er oprindeligt fra 1788, men er løbende blevet kærligt restaureret for i dag at fungere som primært selskabs & event -sted hele året rundt.

Med 20 års erfaring indenfor event- & restaurationsbranchen - og en stor forkærlighed for natur & skov, har det været en årelang drøm at skabe et samlingspunkt, som kunne ligge i netop krydsfeltet midt imellem. I dag er organisationen bygget væsentligt ud, og huser d.d. 5 store lokaler m/plads til alt fra 2-200 pers. samt 20 fastansatte & 50 deltidsansatte.

Mærkesager:
På Herthadalen arbejder Mikkel hver dag målrettet med at skabe synergi mellem mennesker & måltider. Mikkel har en stor forkærlighed for gode lokale råvarer, kvalitet og økologi, derfor er det en af hans mærkesager at skabe et stærk samarbejde mellem de lokale producenter og erhvervslivet, da han tror på, at det kan smages, når råvarer bliver dyrket/produceret af ildsjæle i "baghaven"

Morten Larsen, Aavang ApS (repræsenterer en bygge- og anlægsvirksomhed)

Præsentation:
Morten Larsen er ejerleder i Åvang, siden 2013, virksomheden blev stiftet af Morten fader i 1978. siden 2013 har Morten udviklet virksomheden til en moderne byggevirksomhed med 3 faggrupper in-house. Tømrer, Murer og Anlægsgartner. Virksomheden bemandes af mellem 20 og 25 ansatte, fordelt på de 3 faggrupper inklusiv administration og et par arbejdsmænd. Der udføres små, som store opgaver fra 1000kr.–10 mio. kr. i fag og hovedentrepriser.

Mærkesager:
Morten er født og opvokset i Lejre, og har set sin far opbygge en virksomhed, som han i dag har overtaget. ”jeg har set virksomhedens rejse, i Lejre siden jeg blev født” men også Lejres udvikling, som borger i mange år, men også som virksomheds drivende. Kommunens udvikling er vigtig, ikke kun for mig og min virksomhed, men for alle i og omkring Lejre.
Med erfaring fra bestyrelsesarbejde i Lejre Erhvervsforum håber Morten at kunne bidrage til kommunens fremtidige vækst

Kontakt:
Du kan kontakte Morten på morten@aavang.dk eller på telefon 20611958

Per Thomasen, Bækkenstoft (repræsenterer en primærproducent)

Præsentation:
Per Thomasen startede som landmand i 1985, og i 1998 lagde han sit landbrug om, så Jan nu kan kalde sig økolog. Per og hans otte ansatte har i dag 220 malkekøer og driver landbrug ovenpå et af de områder, hvor Lejre Kommune indvinder drikkevand.

Mærkesager:
Med sin plads i Erhvervsrådet vil Per arbejde for en hurtig og saglig kommunal myndighedsbehandling, der gavner erhvervslivet. Per vil også arbejde for at styrke samarbejde og netværk, for som han siger ”sammen kan vi meget mere”

 

Peter Due, Poda A/S (repræsenterer engroshandel med eksport)

Præsentation:
Peter Due er Administrerende direktør for Poda A/S, der specialiserer sig i nøglefærdige hegnløsninger, gennem et specialiseret franchise netværk. Poda Hegn er en veletableret virksomhed, der har flere end 40 franchisetagere fordelt på fem lande. Poda og Peter har en klar ambition om at øge virksomhedens eksport gennem udvidelse af franchisekæden yderligere uden for Danmark. 

Mærkesager:
Med sin plads i Erhvervsrådet håber Peter, at han kan bidrage til en øget fokusering på erhverv i kommunen, så der kommer mere specialiseret erhverv i området. Samtidig håber han, at han kan være med til at inspirere andre virksomheder i kommunen til at satse på eksport.

Kontakt:
Du kan kontakte Peter Due på mail: peter.due@poda.com eller på tlf: 46 34 01 00

Rikke Falck, Egholm Slot og Museum (repræsenterer turismeaktører og kreative erhverv)

Præsentation:
Rikke Falck repræsenterer turismeaktører og andre kreative erhverv. Hun driver til dagligt Egholm gods i samarbejde med sin mand Carsten. Der drives landbrug, skovbrug, udlejning, museum og turistaktiviteter på godset. Museums aktiviteterne er kommet til i løbet af de sidste 10 år og har givet godset et helt nyt ben at stå på. Egholm har nu flere ansatte som i det daglige giver større sparring og arbejdsglæde.

Mærkesager:
Museumsaktiviteten er Rikke Falcks mærkesag, da det at drive folk fra byen ud på landet for at bruge kulturen kræver kræfter. De mange kommunale og nationale regler gør det svært at skilte og udvide til nye aktiviteter. Derfor arbejder Rikke målrettet for at give kulturen-virksomheder bedre rammer at arbejde under. 

Kontakt:
Du kan kontakte Rikke på 46404035 eller Egholmmuseum@gmail.com

Stefan Vestergaard, Vestergaard Company A/S (repræsenterer større fremstillings- og produktionsvirksomheder)

Præsentation:
Stefan Vestergaard er CEO hos Vestergaard Company i Gevninge. Virksomheden, der i 2022 fylder 60 år, er grundlagt af Stefans far Godtfred Vestergaard i Kornerup, hvor dele af Vestergaard Company stadig holder til. Virksomheden har ca. 300 ansatte i seks lande og producerer og sælger specialfremstillet kvalitetsudstyr til luftfartsbranchen i hele verden

Mærkesager
Vestergaard Company er en familievirksomhed, hvor både 2. og 3. generation er involveret i dagligt arbejde og virksomhedens udvikling. For Stefan er det vigtigt at både bygningerne og produktionen i Gevninge, samt de leverede produkter gør, hvad der er muligt, for at bidrage positivt til den grønne omstilling. Målet er – bl.a. via opsætning af solceller og installation af genanvendingsanlæg til vand, at reducere virksomhedens lokale CO2-udledning med 70% i 2025 og kunne levere et produktprogram, som muliggør CO2-neutrale operationer i verdens lufthavne, senest i 2030.

Kontakt:
Stefan Vestergaard kan kontaktes på mail: Stefan.Vestergaard@vestergaardcompany.com eller på tlf: 46 42 23 70

Susanne Borup, Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling

Susanne Borup

Parti: Socialistisk Folkeparti

Adresse:
Herslevvej 8,
Herslev, 4000 Roskilde

E-mail: susbo@lejre.dk
Telefon: 2215 1680 

Find pressebilleder her