Danmarks VILDESTE kommune

Lejre Kommune har meldt sig til Miljøministeriets konkurrence om at blive Danmarks Vildeste kommune fordi vi ønsker, at gøre en forskel for en vild og rig natur (#DKVILD).

Finale Grønbog: Naturen ind i alt - Vores Vilde Sted

Info om konkurrencen på miljøministeriets hjemmeside

#DKVILD Vild natur i Lejre

Luk alle
Åben alle

Nedenstående illustration viser inden for hvilke områder Lejre Kommune er med til at øge den vilde natur og biodiversitet i kommunen.

 

 

Naturgræs og mosaikslåning på kommunale arealer

Fra 2021 har vi besluttet at ændre driften på flere kommunale arealer til naturgræs. Det betyder, at vi kun slår arealerne 1-2 gange om året og eksperimentere med at slå i mosaik til glæde for dyrelivet og blomsterplanter.

Mosaikslåning betyder, at hele arealet ikke slås samtidigt, men at man i stedet lader noget græs være langt, når andet bliver slået.

På den måde sikres det, at flere forskellige planter får mulighed for at sætte blomster og smide frø, hvilket giver et bedre pollengrundlag for bestøvende insekter. Desuden giver det også et tilflugtssted for insekter og andre smådyr (#dkvild).

Lejre Kommune ønsker at fremme en mere varieret biodiversitet på kommunens grønne områder, som for eksempel grøftekanter og rabatter, ved at fjerne afklippet græs i forbindelse med slåning. Udfordringen ligger i, at det overskydende græs, der får lov at blive liggende, frigiver næringsstoffer, der netop får græs til at stortrives og kvæle udbredelsen af en større artsrigdom.

Formålet med casen er at blandt andet at finde rentable indsamlingsmetoder af græs på kommunale arealer, ved at undersøge, hvordan nyt maskinel eller nye indsamlings- og anvendelsesmetoder kan give mulighed for at opsamle biomassen uden merudgifter for kommunen. Derudover ønsker casen at afdække, hvordan det indsamlede græs kan udnyttes bedst muligt, eksempelvis til foder, proteinudvinding eller biogas (#dkvild).

Lejre Kommune ønsker at være en del af en bevægelse, der gør en forskel for en vild og rig natur.

Vi ønsker at gøre en positiv og konkret forskel for de vilde arter på kommunens grønne arealer. Derfor er Lejre Kommune meldt ind i foreningen Vild Med Vilje. 

Se også vores subsite på Vild Med Vilje.

Læs om hvordan vi forestiller os vildskaben udfoldet i vores kommune om 2-5 år og hvorfor vi tror på, at vi kan blive Danmarks VILDESTE kommune på https://dkvild.dk/media/220072/groen-bog-lejre-kommune.pdf og #dkvild

Naturen er et omdrejningspunkt i Lejre Kommune, og den udgør en værdifuld ressource for os og vores borgere samt vores mange foreninger, hvor naturen danner ramme om deres aktiviteter.

Vi har en stærk naturpolitik, der omhandler, at naturen skal ind i alt. Naturen er en del af Vores Sted, som er den politiske vision for udviklingen af Lejre Kommune.

Af samme grund ønsker Lejre Kommune at gøre en positiv og konkret forskel for de vilde arter på kommunens grønne arealer, og det er Miljøministeriets konkurrence med til at sætte fokus på.

Vi er især interesseret i at skabe lokalforankring i vores projekter ved at inddrage vores borgere. Derfor vil vi i konkurrencen om at blive Danmarks Vildeste kommune bl.a. fokusere på, at de fleste arealer ligger bynært og at projekterne bliver til gavn for alle. Både flora, fauna og Lejre Kommunes borgere.

Vi forestiller os, at projekterne tager udgangspunkt i den lokale park eller ved gadekæret og områder tæt på kommunens skoler, de lokale ældrecentre eller ved den lokale idrætsplads. Idéen er at få alle til at opleve en vildere natur og en øget biodiversitet tættere på landsbyens borgere. Netop så børn og unge, voksne og ældre kan opleve, at der også er plads til sommerfugle, bier og andre insekter som følge af en vild blomstrende landsby, hvor fuglene synger i byens træer.