Sundhedsberedskabsplan

Akut sygdom kan være alt fra en pludselig, livstruende tilstand til mindre skader eller forværring af en eksisterende sygdom. Herunder finder Lejre Kommunes sundhedsberedskabsplan m.m

Læs Lejre Kommunes Sundhedsberedskabsplan


Livsfare - ring 112 
Hvis der opstår livsfare, skal du altid ringe 112 med det samme.

Akut-telefonen 
Før du tager på skadestuen i Region Sjælland, skal du altid ringe til Akut-telefonen først. Her bliver du guidet til den rigtige og hurtigste hjælp. Telefonnummeret er: 7015 0708.

Lægevagten 
Uden for din egen læges åbningstid, kan du få hjælp af Lægevagten, som er en telefonvisiteret lægevagt. Du skal altid ringe først på tlf: 7015 0700 og vil altid møde en læge i telefonen. Du kan kontakte lægevagten i tilfælde af akut opstået sygdom, akut forværring af eksisterende sygdom eller mindre skader.