Natura 2000

Hvad er Natura 2000?

Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne er udpeget for at bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene.

Natura 2000 områderne findes både til lands og til vands. I Danmark udgør de samlet 9 % af landarealet - hvilket er lige så stort som Fyn med omliggende øer - og 18 % af vores havareal.

Med Natura 2000-planerne gennemføres for første gang en samlet planlægning og indsats for en væsentlig del af den danske natur. Målet er at stoppe tilbagegangen og sætte fremgang i den natur, der er omfattet af EUs Natura 2000-direktiver.

For hvert af de 252 Natura 2000-områder, er der udarbejdet en Natura 2000-plan, de kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside på linket til højre.

Der er 5 Natura 2000-områder som berører Lejre kommune:

  • Nr. 136 Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov
  • Nr. 145 Ejby Ådal og omliggende kystskrænter
  • Nr. 146 Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø
  • Nr. 151 Ramsø Mose
  • Nr. 239 Ryegård Dyrehave, Bramsnæs og Garveriskov, Egernæs med holme og Fuglsø

Kommunerne har udarbejdet konkrete Natura 2000-handleplaner for hvert område. Handleplanerne ses i dokumentboksen til højre.