Kontakt os med digital post

Når du vil skrive post til os med følsomme eller fortrolige personoplysninger, skal du benytte Digital Post, så informationerne sendes sikkert.

Vælg en af de forskellige ønsker og send din digitale post til os.

Hvem du vil kontakte? (Borgere)

Luk alle
Åben alle

Job og ledighed

Send sikker post om job og ledighed

Du kan sende post om de her emner:

 • Enkeltydelser og fleksydelser
 • Jobcenter
 • Kontanthjælp
 • Merudgifter
 • Sygedagpenge
 • Det er der ingen, der har været

Familie, skole og børn

Send sikker post om familie, skole og børn

Du kan sende post om de her emner:

 • Dagpleje, vuggestue og børnehave
 • Familie- og ungerådgivningen
 • Hjælp til familier og børn med særlige behov
 • Navneændring
 • Pasning af egne børn
 • PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
 • Sfo
 • Tandpleje for børn og unge
 • Udskrivning af dagtilbud
 • Underret om mistrivsel
 • Vielser

Flytning og bolig

Send sikker post om og bolig

Du kan sende post om de her emner:

 • Adresseoplysninger 
 • Beboerindskudlån 
 • Boliger til ældre og handicappede 
 • Flytning 
 • Navne- og adressebeskyttelse 
 • Det er en tid, du ikke kan

Frivilligt arbejde

Send sikker post om frivilligt arbejde

Du kan sende post om de her emner:

 • Frivilligt arbejde - ældre 
 • Frivilligt arbejde - kultur og fritid

Handicap og psykiatri

Send sikker post om handicap og psykiatri 

Du kan sende post om de her emner:

 • Boliger til ældre og handicappede 
 • Fastholdelse af handicappede i job 
 • Hjælpmidler
 • Psykiatri
 • Træningsområdet 
 • Det er en tid, du ikke kan

Bofællesskaberne

Send sikker post om bofællesskaberne

Du kan sende post om de her emner:

 • Bofællesskabet Firebo
 • Bofællesskabet Toftekæret
 • Bofællesskabet Østbo 
 • Bofællesskabet Åbanken

Kontakt et center direkte

Send sikker post til et center 

Du kan sende post til de her centre:

 • Center for Borgerservice og Digitalisering 
 • Center for Børn og Læring 
 • Center for Job og Social
 • Center for Kultur og Fritid
 • Center for Service og Ejendomme 
 • Center for Teknik og Miljø 
 • Center for Velfærd og Omsorg 
 • Center for Økonomi og HR
 • Familierådgivningen 

Kultur og fritid

Send sikker post om kulter og fritid 

Du kan sende post om de her emner: 

 • Aftenskole 
 • Det er et brugs
 • Billedskolen
 • Foreninger 
 • Frivilligt socialt arbejde 
 • Hjælp til fundraising 
 • Idrætsanlæg 
 • Lejre Arkivne
 • Lokaleudlån 
 • Musikskole 
 • Ungdomsskolen

Kørekort, pas og identifikation

Send sikker post om kørekort, pas og identifikation 

Du kan sende post om de her emner:

 • ID-kort 
 • Kørekort 
 • PAS børn 
 • PAS voksne 
 • Sygesikring 

Miljø, byggeri, natur og energi

Send sikker post om miljø, byggeri, natur og energi

Du kan sende post om de her emner:

 • Affald, genbrug og renovation 
 • Bade- og bådbroer 
 • BBR Bygnings- og boligregistret 
 • Byggetilladelse 
 • Drikkevand og vandværker 
 • Fredninger og støj 
 • Grundejerforeninger bylaug
 • Huslejenævn og beboerklagenævn 
 • Hæk og hegn mod vej og fortov
 • Kommuneplaner og lokalplaner 
 • Kæmpe Bjørneklo 
 • Landbrug 
 • Olietanke 
 • Rottebekæmpelse og skadedyr
 • Ansøgning om helårsbeboelse i et sommerhus

Pension og ældre

Send sikker post om pension og ældre 

Du kan sende post om de her emner: 

 • Aktivitetscentre 
 • Boliger til ældre og handicappede 
 • Demens
 • Forebyggende hjemmebesøg til ældre fra 75 år 
 • Hjemmehjælp 
 • Hjemmesygepleje
 • Hjælpemidler 
 • Pension og efterløn 
 • Personlig pleje og praktisk hjælp 
 • Rehabilitering og genoptræning 
 • Sundhedspleje 
 • Ældre- og plejecentre 
 • Øvrigt 

Sundhed og sygdom

Send sikker post om sundhed og sygdom 

Du kan sende post om de her emner: 

 • Børnetandpleje 
 • Rehabilitering og genoptræning 
 • Sundhedspleje for børn 
 • Sundhedspleje for ældre 
 • Sygedagpenge 
 • Sygesikring og lægevalg 

Veje og trafik

Send sikker post om veje og trafik 

Du kan sende post om de her emner: 

 • Gravetilladelse 
 • Igangværende vejarbejde 
 • Kollektiv trafik
 • Snerydning og glatførebekæmpelse 
 • Vejbelysning 
 • Væltede træer og døde dyr på vejbanen

Hvem du vil kontakte? (Virksomheder)

Luk alle
Åben alle

Byggeri og ejendom

Send sikker post om byggeri og ejendom 

Du kan sende post om de her emner: 

 • Erhvervsbyggeri
 • Grundejerforening og bylaug
 • Hæk og hegn 
 • Kommuneplaner 
 • Lejebolig 
 • Olietanke 
 • Rotter og andre skadedyr 

Natur og miljø

Send sikker post om natur og miljø 

Du kan sende post om de her emner: 

 • Bjørneklo 
 • Energi og klima 
 • Grusgrave og råstofindvending 
 • Landbrug - Gylle 
 • Landbrug - Husdyrbrug 
 • Landbrug - Tilsyn og godkendelser 
 • Rotter og andre skadedyr 
 • Virksomheder - Tilsyn og godkendelser 

Sundhed

Send sikker post om sundhed 

Du kan sende sikker post om de her emner:

 • Tandplejen