Skolestart 2023

Skoleindskrivningen til skolestart august 2023 er afsluttet. Har du ikke indskrevet dit barn, skal du tage kontakt til den skole, du ønsker dit barn skal gå på.

Skolestart

 

Alle børn, som er født i 2017 eller tidligere, skal begynde i skole i august 2023. Alle forældre modtager information omkring skoleindskrivning fra distriktsskolen i deres e-Boks.

 

Luk alle
Åben alle

Undervisningspligten starter 1. august i det kalenderår, barnet fylder 6 år, og ophører ved afslutningen af 9. klasse. Du har som forælder pligt til at sørge for, at dit barn modtager undervisning.

I Danmark er der frit skolevalg. Du kan selv vælge, om du vil indskrive dit barn i en folkeskole eller i en fri grundskole (privatskole). Hvis der er ledige pladser på den ønskede skole, vil barnet blive optaget på skolen.

Undervisningen i folkeskolen går fra børnehaveklasse til 9. klasse. Alle skoler har desuden skolefritidsordning (SFO).

Du vil modtage et brev, når dit barn skal starte i skole. Indskrivningen til børnehaveklassen finder sted digitalt via kommunens hjemmeside.

Den digitale skoleindskrivning er åben fra den 3. oktober til og med den 5. december 2022. Du skal bruge din MitID/NemID til opskrivningen. 

Hvis du ønsker at opskrive dit barn til skole efter tilmeldingsfristen skal du kontakte kontoret på den skole, som du ønsker, at dit barn skal gå på.

Bemærk! Plejebørn kan ikke indskrives digitalt af plejeforældre. Barnets distriktsskole vil være behjælpelig med at indskrive.

Hvis I vil søge en anden skole end distriktsskolen er det vigtigt, at I også gør det via linket. Det kan være en anden skole i Lejre Kommune, en anden folkeskole i en anden kommune eller en privatskole. 

Vælger I en anden skole end distriktsskolen, står I selv for transporten til og fra skolen.

Jeres barn er altid sikret en plads på distriktsskolen eller på en anden folkeskole i Lejre Kommune, da det er politisk besluttet, at der er frit skolevalg ved indskrivning til 0. klasse.

Hvis I søger en anden skole fx i en anden kommune eller en privatskole, er det denne anden skole, der skal give besked om, hvorvidt jeres barn får en plads.

Et barns skolestart kan udsættes et år, hvis der er pædagogiske og udviklingsmæssige grunde for det. I skal kontakte skolelederen på jeres distriktsskole, hvis I ønsker udsættelse. I kan finde alle kontaktinformationer til skolerne her.

Skolelederen skal godkende udsættelsen efter dialog med jer som forældre og med børnehaven og evt. også PPR (pædagogisk-psykologisk rådgivning). Det er også skolelederen på jeres distriktsskole, som skal godkende udsættelsen, hvis I søger en anden skole end distriktsskolen.

I kan tilmelde jeres barn til skolefritidsordning (SFO1) samtidig med, at I skriver jeres barn op til skole. Alle børn starter i SFO1 den 1. august.

Man kan altid melde sig til SFO via den digitale pladsanvisning.

Folkeskolerne holder informationsmøde for kommende 0. klasses forældre i oktober måned. Alle er velkomne. 

Allerslev Skole, 4. oktober 2022 kl. 17-18:30 på Skoletorvet

Bramsnæsvigskolen, 11. oktober 2022 kl. 17-19 i Cafeen

Hvalsø Skole, 6. oktober 2022 kl. 17-18:30 i Klynge Vest

Kirke Hyllinge Skole, 3. oktober 2022 kl. 17:15-18:30 i Teatersalen

Kirke Saaby Skole, 3. oktober 2022 kl. 17-19 i Spiren

Osted Skole, 10. oktober 2022 kl. 17-18 i Blok C

Trællerupskolen, 5. oktober 2022 kl. 17-18:30 i Storrummet