Sådan får du en varmepumpe

Før du køber en varmpumpe, er der en række ting, du bør overveje. På denne side finder du gode råd til, hvad du bør være opmærksom på, inden du investerer i en varmepumpe.

Du kan selv undersøge, hvilke varmepumper, der er på markedet på www.Sparenergi.dk.

Gode råd før du vælger en varmepumpe

Luk alle
Åben alle

Vælg en støjsvag varmepumpe

Køb en støjsvag varmepumpe. Støjen fra varmepumper er angivet som dB (decibel), du kan tjekke varmepumpens støjniveau i varmepumpens datablad – jo højere dB, des mere støjer varmepumpen.

Søg på varmepumpens fulde navn og ”datablad”. Du skal dog være opmærksom på, at varmepumpens dB kan være angivet som middelværdi eller ”silent mode” (lydløs) og det lydniveau er ikke retvisende. Du kan ikke selv måle en varmepumpes støjniveau med din mobiltelefon eller støjmåler.

Varmepumpeproducenten har som oftest selv fået foretaget en akkrediteret måling af deres varmepumper ved maksimal kapacitet. Din montør kan hjælpe dig med at finde varmepumpens dB niveau for den maksimale kapacitet.

Vandstrengssystemet i huset

For at kunne installere en luft til vand varmepumpe, skal du have et såkaldt vandstrengssystem. Det vil sige, at du har radiatorer eller gulvvarme i sit hus.

Langt de fleste huse kan sagtens få en varmepumpe, men hvis radiatorerne er små og huset er dårligt isoleret, kan du være tvunget til at købe en dyrere varmepumpe, der kan lave en højere fremløbstemperatur.

Det er derfor en god idé at overveje, om det kan betale sig at få skiftet vinduer eller få efterisoleret huset, hvis huset er gammelt og der ikke er foretaget løbende renoveringer af huset. Dette vil også forlænge varmepumpens levetid og sikre en billigere drift af varmepumpen.

Valg af montør

Det er en god idé at bruge en VE-godkendt montør. VE står for vedvarende energi, og du vælger således en montør, som har dokumenterede kompetencer til at installere et vedvarende energianlæg. De kan hjælpe dig med at sikre, at du får mest muligt ud af varmepumpen, og at styringen af dit anlæg er indstillet korrekt.
Du kan finde en VE-godkendt montør der opererer i dit lokalområde på Sparenergi.dk

Placering af varmepumpen

En varmepumpe har en ventilatordel, der placeres udendørs, og det er denne ventilator der støjer. Det er derfor vigtigt at tænke over hvor denne placeres. 

Du og din montør kan tjekke støjudbredelsen fra den ønskede varmepumpe med energistyrelsens støjberegner for varmepumper her.

Varmepumpen må som tommelfingerregel ikke støje mere end 35 dB i naboskel, hvis du bor i et villakvarter. Du kan kontakte Teknik og Miljø-afdelingen på hvilken mail, for at finde ud af, hvilken dB støjgrænse, der gælder for din bolig, hvis du ikke bor i et villakvarter. 

Tilskud og reduceret elafgift

Du kan få tilskud til at installere en varmepumpe på op til 30.000 kr. fra bygningspuljen, der åbner op for ansøgning om efteråret.
Du kan læse mere om byggepuljetilskud til varmepumper og energirenoveringer via Sparenergi.dk her

Når du har fået installeret din varmepumpe og rettet din boligs oplysninger i BBR, Bygnings- og Boligregistret, kan du ansøge dit varmeselskab om at få reduceret din elafgift. 

Hvis du ikke køber din egen varmepumpe, men i stedet vælger en abonnement-løsning, kan du få tilskud på op til 25.000 kr. til varmepumpen, hvis du samtidigt skrotter dit olie- eller naturgasfyr.

Du kan læse mere om dette på Sparenergi.dk her