Byggeri i landzone

Hvis du skal bygge i landzone gælder et særligt administrationsgrundlag. Se hvilket, og se hvordan du søger om tilladelse.

Landzoneadministrationsgrundlaget er Lejre Kommunes overordnede og politiske beslutning om, hvorledes Lejre Kommune vil administrere planlovens landzonebestemmelser og udviklingen i det åbne land.

For administrationen og Udvalget for Teknik & Miljø vil administrationsgrundlaget være udgangspunkt i den konkrete sagsbehandling. For borgerne  og virksomheder i Lejre Kommune, vil administrationsgrundlaget kunne belyse, hvorledes de mest almindelige ansøgninger om landzonetilladelse kan forventes at blive afgjort.

Se Kommunens seneste landzoneafgørelser