Se tømmetider

Restaffald og madaffald tømmes hver 14. dag. I ugerne 26 - 33 tømmes rest og mad hver uge. Plast og fødevarekarton, metal og papir/pap tømmes hver 4. uge. I selvbetjeningen kan du slå op på hvilken ugedag, vi henter affald hos dig. Her har du også mulighed for at printe din egen affaldskalender.

Se hvornår du får hentet affald

  • Skriv lidt af din adresse - og vælg herefter din adresse i rullemenuen.

Hvis der ikke kommer skraldespande frem, når du indtaster din adresse, betyder det, at du skal bruge en anden adresse for at få skraldespandene frem.
Det sker, fordi du enten er lejer af din bolig, eller fordi din boligforening har en fælles løsning. Send os en mail på affaldoggenbrug@lejre.dk, så finder vi adressen til dig

Du kan også finde ud af, hvornår vi henter hos dig ved at downloade appen Affaldsportal til din smartphone og slå op der. Affaldsportalen henter du der, hvor du normalt henter dine apps.