Regulativer, gebyrer og planer

Her finder du materiale om regulativer, gebyrer og planer i Lejre Kommunes affalds- og genbrugsafdeling

For mere information er du velkommen til at kontakte  Team Affald og Genbrug i Lejre Kommune. Du finder oplysninger i kontaktboksen

Lejre Kommunes regulativ for husholdningsaffald

I regulativet for husholdningsaffald kan du læse, hvad du som borger i Lejre Kommune skal gøre med dit affald. 

Alle borgere og grundejere er forpligtet til at benytte den kommunale affaldsordning og skal sortere affald, så det stemmer overens med de ordninger, der fremgår af regulativet.

Det er ikke muligt at framelde sig ordningen.

Du finder regulativet i den nationale samling af husholdningsregulativer NSTAR.

Priser for at få hentet affald

Alle husstande skal betale et fast og variabelt gebyr.

Det faste gebyr
Alle husstande skal betale det faste gebyr, som dækker udgifter til:
• Grundgebyr: kommunens administration og selvbetjeningsløsninger
• Genbrugsgebyr: indsamling af papir, plast, metal, batterier, småt elektronik og glas fra kuberne
• Genbrugspladsgebyr: adgang til genbrugspladser, farligt affald og indsamling af storskrald og haveaffald

Det variable gebyr
Gebyret afhænger af beholderstørrelsen til restaffald og madaffald.

Det er ikke muligt at fravælge nogle af ordningerne.

Du kan se gebyrerne for 2020 - og de foregående år i den grønne boks til højre her på siden.

Information til ejendomsmæglere
Lejre Kommune laver ikke refusionsopgørelse for renovation. Vi har desværre ikke mulighed for at hjælpe med oplysninger omkring betaling af renovation ved salg af ejendomme. 
Vi skal derfor henvise til at indhente oplysningerne gennem sælger af ejendommen eller ved køb af en ejendomsdatarapport.

Vi sender årsopgørelse og opkrævning for 1. rate renovation ud i februar måned, enten i e-Boks eller med almindelig post med betalingsfrist i marts.
2. rate renovation udsendes i august måned med betalingsfrist i september.
Hvis sælger er tilmeldt Betalingsservice, vil betalingen fremgå af PBS-oversigten for marts og september.

Oplysninger om eventuelle restancer vil også fremgå af ejendomsdatarapporten for den enkelte ejendom.

Affaldsplan og handleplan

Lejre Kommune har en plan, der bl.a. beskriver, hvordan vi når de nationale mål om at genanvende 50 % af husholdningsaffaldet i 2022.

Kommunalbestyrelsen for Lejre Kommune har den 30. marts 2015 godkendt Affaldsplan 2014 - 2018 (2014 -2024).

Formålet med affaldsplanen er at beskrive de mål og indsatser, som vi i Lejre Kommune ønsker at arbejde med i den kommende planperiode. Vi skal bruge planen som et styrings- og planlægningsværktøj og dermed skal planen danne baggrund for, hvordan vi prioriterer indsatserne på affaldsområdet i de kommende år.
Indholdet i affaldsplanen tager udgangspunkt i regeringens nationale ressourcestrategi "Danmark uden affald"

Affaldsplanen i Lejre Kommune omfatter:
• Bagrund og rammer som beskriver de nationale hensigter og målsætninger samt lovgivning på affaldsområdet.
• Kortlægningsdel som beskriver status og kortlægning af affaldsområderne i Lejre Kommune.
• Målsætningsdel som beskriver kommunens målsætninger for affaldsområdet i planperioden.
• Planlægningsdel som beskriver kommende initiativer for de første 4 år af planperioden.

Udvalget for Teknik & Miljø har på møde den 7. oktober 2015 godkendt en handleplan på, hvordan vi kommer i gang med at implementere de mange initiativer i Affaldsplanen.

Både affaldsplanen og handleplanen finder du herunder.

Information til ejendomsmæglere

Lejre Kommune laver ikke refusionsopgørelse for renovation. Vi har desværre ikke mulighed for at hjælpe med oplysninger omkring betaling af renovation ved salg af ejendomme. 
Vi skal derfor henvise til at indhente oplysningerne gennem sælger af ejendommen eller ved køb af en ejendomsdatarapport.

Vi sender årsopgørelse og opkrævning for 1. rate renovation ud i februar måned, enten i e-Boks eller med almindelig post med betalingsfrist i marts.
2. rate renovation udsendes i august måned med betalingsfrist i september.
Hvis sælger er tilmeldt Betalingsservice, vil betalingen fremgå af PBS-oversigten for marts og september.

Oplysninger om eventuelle restancer vil også fremgå af ejendomsdatarapporten for den enkelte ejendom.

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk