Haveaffald

Du kan få hentet haveaffald hjemme hos dig selv to gange om året - i juni og oktober. Men du skal bestille en afhentning, hvis vi skal komme og hente dit haveaffald.

Sådan sorterer du haveaffald

Ja tak:

 • Grene, bundtede eller løse
 • Blade
 • Nedfaldsfrugt
 • Afklip
 • Ukrudt

Nej Tak:

 • Jord
 • Sten
 • Forarbejdet træ
 • Rødder
 • Træstød
 • Haveaffald i plastsække

Det skal du aflevere på genbrugspladsen

Sådan gør du med haveaffaldet

Du skal sætte haveaffald ud i enheder enten bundtet, i papirsække, løst eller i en haveaffaldsbeholder. Du må ikke anvende plastsække. Du kan aflevere max 15 enheder fra din have.

Du skal samle bundter med grene med snor af naturfibre. Du må ikke benytte ståltråd eller nylonsnor.

Bundterne må højst være 0,5 x 0,5 x 1,0 meter. Løse grene må højst være 10 cm tykke og 2 meter lange. Sække og bundter må højst veje 10 kg. Du må ikke lukke for sækkene, da skraldemanden skal kunne se, hvad de indeholder.

Stil haveaffald ud inden kl. 7.00 den dag, du har bestilt afhentning eller tidligst dagen før.  Sørg for, at haveaffaldet ikke spærrer fortovet.

Se indsamlingsdatoerne under Selvbetjening.

I regulativet for husholdningsaffald kan de læse de samlede regler for haveaffald.

 Regulativ for husholdningsaffald 

 

Hvornår får jeg hentet haveaffald?

Du kan bestille afhentning af haveaffald to gange om året - i juni og oktober. Hvis du har mere haveaffald, kan du istedet køre det på genbrugspladsen. 

Se hvornår du får hentet affald

 • Skriv lidt af din adresse - og vælg herefter din adresse i rullemenuen.

Hvis der ikke kommer skraldespande frem, når du indtaster din adresse, betyder det, at du skal bruge en anden adresse for at få skraldespandene frem.
Det sker, fordi du enten er lejer af din bolig, eller fordi din boligforening har en fælles løsning. Send os en mail på affaldoggenbrug@lejre.dk, så finder vi adressen til dig

Du kan også finde ud af, hvornår vi henter hos dig ved at downloade appen Affaldsportal til din smartphone og slå op der. Affaldsportalen henter du der, hvor du normalt henter dine apps.

Jeg har ikke fået hentet haveaffald

Jeg har ikke fået tømt

 • Tast lidt af din adresse ind, så kan du vælge den rigtige adresse i rullemenuen - og tryk næste
 • Vælg den type beholder, som du ikke har fået hentet - og tryk næste
 • Sæt kryds i de rigtige bokse. Her kan du også skrive en bemærkning eller vedhæfte et billede - og tryk næste
 • Tast dine kontaktoplysninger ind.

Hvis der ikke kommer nogle affaldsbeholdere frem, når du indtaster din adresse, betyder det, at du skal bruge en anden adresse for at få beholderne frem. Det sker, fordi du enten er lejer af din bolig, eller fordi din boligforening har en fælles løsning. Send os en mail med dine oplysninger på affaldoggenbrug@lejre.dk, så finder vi adressen til dig.

Du kan også kontakte skraldemanden pr. telefon eller e-mail. Du finder informationer i kontaktboksen.

Haveaffaldsbeholder

Haveaffaldet skal afleveres enten bundtet, i papirsække, løst eller i en haveaffaldsbeholder.

Hvis du vælger en haveaffaldsbeholder kan du selv købe den i et byggemarked eller købe en brugt. Beholderen skal rumme 240 liter. For at skraldemanden kan kende forskel på haveaffaldsbeholderen og de øvrige beholdere skal du markere beholderen.

Hos Borgerservice kan du hente to klistermærker, som du kan påsætte beholderen på låget og på siden af beholderen.

Kompost

Vi anbefaler, at du kommer alt dit madaffald i din skraldespand til madaffald. Du må dog stadig gerne lave din egen kompost haven, som kan give næring til jorden i køkkenhaven, blomsterbede og krukker

Nemt at komme i gang

Det er ikke et stort arbejde at få kompost ud af affaldet. Kom det grønne affald fra køkkenet og visne stauder fra haven i en kompostbeholder. Bland godt og naturen klarer resten. Når du har fyldt grønt affald i, overtager orme, insekter og microorganismer arbejdet og omsætter affaldet til næringsrig kompost.Det er en god ide at hakke eller klippe haveaffaldet i mindre stykker, inden du kommer det i kompostbeholderen. Det får komprosteringsprocessen til at gå hurtigere.Du kan fremme omsætningen yderligere ved at tilsætte kompostorm, som både findeler og lufter komposten. Kompostorm kan købes i havecentre, eller du kan få dem udleveret på vores kompostdag.

Dette kan bruges til kompost

 • Grønssagsrester
 • Æggeskaller
 • Nøddeskaller
 • Strøelse fra mindre kæledyr
 • Kaffegrums
 • Teblade
 • Brød i mindre mængder
 • Potteplanter
 • Græs- og hækafklip
 • Nedfaldsfrugt
 • Stauder
 • Blade

Afbrænding af haveaffald

 Afbrænding af haveaffald er tilladt i følgende tilfælde:

• I landzoner kan der i perioden 1. december til 1. marts afbrændes mindre mængder tørt haveaffald.
• Rent og tørt træ kan afbrændes til hygge- og lejrbål på særligt indrettede og godkendte bålpladser, dog maksimalt 50 liter.
• Haveaffald kan afbrændes i sankthansbål sankthansaften den 23. juni.

Reglerne for afbrænding af haveaffald er nærmere beskrevet i Lejre Kommunes regulativ for husholdningsaffald

 

Fælles opsamlingssteder til haveaffald

Kontakt Lejre Kommune via mail: affaldoggenbrug@lejre.dk eller på tlf.: 46 46 46 46, hvis I ønsker at få godkendt et fælles opsamlingssted til haveaffald

I skal kontakte Lejre Kommune, hvis I er flere beboere, der ønsker at stille jeres haveaffald samlet på et fælles opsamlingssted. Også hvis I tidligere har fået afhentet haveaffald fra et fælles opsamlingssted. Der er vedtaget en ny ordning for indsamling af haveaffald fra 2020 og fælles opsamlingssteder skal godkendes og der skal være tilknyttet en kontaktperson, som kommunens medarbejdere i Affald og genbrugsafdelingen kan tale med omkring afhentning af storskraldet. Det er tilladt at sætte mere end 15 enheder på fælles opsamlingssteder for haveaffald. Derudover gælder de samme regler. Se under "Sådan sorterer du haveaffald". Lejre Kommune kan undlade at medtage haveaffaldet, hvis det ikke er sorteret korrekt.