Idrætsinstitutionen Myretuen

I Myretuen har vi fokus på at styrke børnenes selvværd, empati og glæden ved bevægelse.

Læs mere om vores børnehus her

Værd at vide om Myretuen

I Myretuens vuggestue er der fuld bespisning af børnene.

Frem til 1. August 2024 har vi ikke frokostordning i børnehaven, derfor har børnehavebørnene madpakker med.

Pr. 1. August 2024 er der tilvalgt frokostordning også for vores børnehavebørn, der vil derfor være forkost til alle børn i Myretuen. 

Forældrene stemmer hvert andet år om tilslutning til frokostordningen i institutionen, flertallet afgør om der vil være frokostordning i den efterfølgende periode.

I Myretuen holder vi løbende førstehjælpskurser for personale og ledelse i børnehuset.

Den pædagogiske læreplan udarbejdes med udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag samt de seks læreplanstemaer og de tilhørende pædagogiske mål for sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børns læring.

Du finder vores pædagogiske læreplan her.

Lejre Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med alle former for dagtilbud beliggende i kommunen jævnfør dagtilbudsloven. Tilsynet skal sikre, at børnene har de bedste muligheder for trivsel, udvikling og læring. Samtidig skal det sikres, at der arbejdes med pædagogiske læreplaner, sprogudvikling, børnemiljø, sundhed, overgange mellem pædagogiske tilbud og forebyggelse i forhold til børn med særlige behov.

Du finder det seneste tilsyn her

Pædagogisk princip for idrætspædagogik i Myretuen

Pædagogisk princip for mad og måltid

Princip for overgange i det pædagogiske arbejde i Myretuen

Besøg os

Lyst til at kigge forbi?

I er velkomne til at besøge os og høre mere om hverdagen i børnehuset. Kontakt den daglige leder for at aftale et besøg.

Åbningstider

Mandag - torsdag kl. 6:30 til 17:15
Fredag kl. 6:45 til 16:15

Kontakt

Idrætsinstitutionen Myretuen
Nødager 1-3, Gevninge
4000 Roskilde

Daginstitutionsleder
Randi Alban
T: 3018 3788
E: raan@lejre.dk 

Vuggestuen
Mariehønen: T: 2310 2283 

Børnehaven
Klatremusene og Græshopperne: T: 2117 4536