Handicapprisen

Lejre Kommunes Handicapråd uddeler hvert andet år en Handicappris. Prisen uddeles næste gang i december 2025. 

Formålet med Handicapprisen er at påskønne det ekstraordinære gode arbejde for personer med handicap og deres vilkår i Lejre Kommune. Endvidere skal prisen sætte fokus på arbejdet med at skabe lige vilkår for personer med handicap i Lejre Kommune.

Med prisen følger et diplom og 5.000 kroner.   

Alle foreninger, organisationer og enkeltpersoner kan indstille kandidater   

Indstilling af kandidater skal sendes pr. mail til tfni@lejre.dk eller med post til Lejre Kommunes Handicapråd, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø, Att: Tina F. Nicolaisen. 

Forudsætningen for at modtage prisen er en særlig indsats for handicapsagen i kommunen.

 

Se Retningslinjerne for prisen 

Se hvem der tidligere har modtaget prisen