Handicaprådet

Handicaprådet er et forum for dialog mellem politikere, brugere og repræsentanter fra kommunens administration.

Handicaprådet behandler lokalpolitiske spørgsmål på tværs af kommunen, der vedrører mennesker med handicap uanset alder. Rådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold.

Kommunalbestyrelsen hører Handicaprådet over alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap, fx de årlige budgetter, udbygningsplaner og iværksættelse af aktiviteter for handicappede.

Udnævnelse af formand for Handicaprådet vil ske på førstkommende Handicaprådsmøde. 

Handicaprådet rådgiver Kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og fungere som kontaktperson mellem borgerne og kommunalbestyrelsen ved tilrettelæggelse af kommunens handicappolitik.

Medlemmer, mødeplan, referater med mere:

Handicaprådet består af 12 medlemmer, hvoraf 6 medlemmer er udpeget af Kommunalbestyrelsen og repræsentere de stående udvalg og 6 medlemmer efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer i Lejre (DH-Lejre).

Handicaprådet virker for en 4-årig periode. Rådet konstituerer sig på deres første møde den 23. marts 2012.

Sekretariatsfunktionen ligger hos Center for Sekretariat & Implementering.

Repræsentanter fra Danske Handicaporganisationer

Diabetesforeningen
Bjarne Ego Jørgensen
Olaf Kristiansensvej 25
4070 Kirke Hyllinge
E-mail: evabjarne@hotmail.com

Polio og Ulykkespatient Foreninger
Michael Korn
Bjergfyrvej 20
4070 Kirke Hyllinge
E-mail: michael@matiaskorn.dk

Dansk Fibromyalgi- og smerteforeningen
Karin Zwisler
Landevejen 63
4060 Kirke Såby
E-mail: k.zwisler@yahoo.dk

Høreforeningen
Anders Bredsdorff
Byvejen 58, Osted
4320 Lejre
E-mail: andersbredsdorff@gmail.com 

SIND
Nelli Øvre Sørensen
Ternevej 5, Lyndby         
4060 Kr. Såby
E-mail: nelliovre@icloud.com

Scleroseforeningen
Eva Hansen
E-mail:evahansen72@gmail.com

 

 

 

Politisk valgte repræsentanter:

Medlemmer:
Birgitte Schytte (C) (USSÆ)
Susanne Borup (F) (UEKL)
Lars Kimer Mortensen (V) (UTMB)
Connie B. Jensen (A) (UJAI)
Carsten Helles Rasmussen (V) (UBU)
Sine Gormsen (A) (UKFT)

Suppleanter:
Henning Nilsen (V) (stedfortræder for Birgitte Schytte)
Bente Blumensaat (A) (stedfortræder for Susanne Borup)
Jens K. Jensen (V) (stedfortræder for Lars Kimer Mortensen)
Claus Jørgensen (F) (stedfortræder for Connie B. Jensen)
Lotte Greve (V) (stedfortræder for Carsten Helles Rasmussen)
Thomas Bisgaard (B) (stedfortræder for Sine Gormsen)

 

  • Tager spørgsmål af generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til politiske og administrative initiativer
  • Uddeler hvert år en handicappris
  • Tager kontakt til andre, for eksempel andre handicapråd eller Det Centrale Handicapråd for at få belyst særlige temaer
  • Har mulighed for at samarbejde med Ældrerådet om sager, der har betydning for både ældre og mennesker med handicap
  • Samarbejder med andre råd i sager, hvor dette giver mening
  • Beslutter at orientere Kommunalbestyrelsen om vores arbejde eller komme forslag
  • Behandler ikke spørgsmål om enkeltpersoners forhold, for eksempel personsager eller konkrete klagesager

Rådets møder holdes på Rådhuset i Hvalsø

Mødeplan for 2023
24. januar 2023 kl. 17.15 - 19.45
21. marts 2023 kl. 17.00 - 19.00
23. maj 2023 kl. 17.00 - 19.30
29. august 2023 kl. 17.00 - 19.30
31. oktober 2023 kl. 17.00 - 19.30

2023

 

2022

2021

2020

2019

2018

Lejre Kommunes Handicapråd uddeler hvert år en Handicappris. 

2021

Høringsfrist 18. november 2021, kl. 12.00

Høringsfrist 23. september 2021 kl. 12.00

Høringsfrist 26. august 2021 kl. 12.00

Høringsfrist 22. juni 2021 kl. 12.00

Høringsfrist 19. maj 2021 kl. 12.00

Høringsfrist 6. maj 2021 kl. 12.00

Høringsfrist 18. marts 2021 kl. 12.00

2020

Høringsfrist 17. december 2020 kl. 12.00

Høringsfrist 19. november 2020 kl. 12.00

Høringsfrist 10. november 2020

Høringsfrist 24. september 2020 kl. 12.00

Høringsfrist 26. maj 2020

Høringsfrist 26. marts 2020

Høringsfrist 17. januar 2020

Høringsfrist 13. januar 2020

2019

Høringsfrist 17. oktober 2019

Høringsfrist 10. oktober 2019

Høringsfrist 18. september 2019

Høringsfrist 05. september 2019

Høringsfrist 26. juni 2019

Høringsfrist 13. maj 2019

Høringsfrist 18. februar 2019

2018

Høringsfrist 20. december 2018

Høringsfrist 29. november 2018

Høringsfrist 20. november 2018

Høringsfrist 22. november 2018

Høringsfrist 22. oktober 2018

Høringsfrist 27. september 2018

Høringsfrist 17. september 2018

Høringsfrist 26. juli 2018

Høringsfrist 21. juni 2018

Høringsfrist 16. maj 2018

Høringsfrist 26. marts 2018

Høringsfrist 19. februar 2018

Handicaprådet består af 12 medlemmer, hvoraf 6 medlemmer er udpeget af Kommunalbestyrelsen og repræsentere de stående udvalg og 6 medlemmer efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer i Lejre (DH-Lejre).

Handicaprådet virker for en 4-årig periode. Rådet konstituerer sig på deres første møde den 12. februar 2018.

Sekretariatsfunktionen ligger hos Center for Sekretariat & Implementering.

Repræsentanter fra Danske Handicaporganisationer

Scleroseforeningen
J
an Andersen - formand
Harekærgårdsvej 11, Gershøj
4070 Kirke Hyllinge
E-mail: Jan.cosmus@andersen.mail.dk

Polio og Ulykkespatient Foreninger
Michael Korn
Bjergfyrvej 20
4070 Kirke Hyllinge
E-mail: michael@matiaskorn.dk

HjerneSagen
Erik Jørgensen
Kirsebærhaven 20
4330 Hvalsø
E-mail: lllej@mail.tele.dk

Fibromyalgiforeningen
Karin Zwisler
Landevejen 63
4060 Kirke Såby
E-mail: k.zwisler@yahoo.dk

Diabetesforeningen
Bjarne Ego Jørgensen
Olaf Kristiansensvej 25
4070 Kirke Hyllinge
E-mail: evabjarne@hotmail.com

Ordblindeforeningen
Anders Bredsdorff
Byvejen 58, Osted
4320 Lejre
E-mail: andersbredsdorff@gmail.com 

Politisk valgte repræsentanter

Christian Plank (F) (Udvalget for Job & Arbejdsmarked)
Martin Stokholm (A) (Udvalget for Erhverv & Turisme)
Ivan Mott (Ø) (Udvalget for Teknik & Miljø) - næstformand
Rikke Zwisler Grøndahl (A) (Udvalget for Børn & Ungdom)
Erik Rønnekamp Holst (Løsgænger) (Udvalget for Social, Sundhed & Ældre)
Christian Fjeldsted Andersen (V) (Udvalget for Kultur & Fritid)