Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget er det formelle bindeled mellem foreninger, administration og Kommunalbestyrelsen.

Folkeoplysningsudvalget tager sig af følgende sager:  

 • Godkendelse af folkeoplysende foreninger
 • Udarbejder retningslinjer for pulje og tilskudsordninger til godkendelse i Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme
 • Fordeling af tilskud til voksenundervisning
 • Godkendelse af lokaletilskud
 • Bevilling tilskud fra udviklingspuljen og pulje til træner-, leder- og instruktøruddannelse
 • Drøftelse af emner på baggrund af henvendelser fra foreninger
 • Uddeling af trænerpris og lederpris samt Idrætshædringer 
 • Beslutning om lokalefordeling ved uenigheder som ikke kan løses af Halbestyrelsen
 • Høring i forhold til det budget, som Kommunalbestyrelsen afsætter til Folkeoplysningsområdet samt andre relevante sager.
 • Udarbejdelse af en Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningsudvalget består af 15 medlemmer. Medlemmerne af udvalget vælger, ved stemmeflerhed, selv sin formand og næstformand

 • 2 medlemmer valgt af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.
 • 4 medlemmer indstillet af foreninger, der etablerer folkeoplysende voksenundervisning (aftenskolerne).
 • 5 medlemmer indstillet af idrætsforeningerne.
 • 2 medlemmer indstillet af øvrige frivillige folkeoplysende foreninger.
 • 2 medlemmer indstillet af andre foreninger, herunder selvorganiserede grupper.

Efter valg til Folkeoplysningsudvalget er der 5. maj 2022 konstitueret nyt udvalg: 

Anne Lauridsen
Jan Hovmand
Lise Christensen
Niels Behr
Ole Meibom
Ruth Nielsen
William S. Jacobsen
Inger-Lis Westergaard
Jens Nielsen
Marianne Rex Sørensen
Ole Bjørn Hansen
Peter Rasmussen
Torben Hornuff Madsen
Thomas Bisgaard (B)
Carsten Helles Rasmussen (V)

William S. Jacobsen valgt som formand
Inger-Lis Westergaard valgt som næstformand

Jf. vedtægter for Folkeoplysningsudvalget afholder Folkeoplysningsudvalget møde mindst 1 gang i hvert kvartal og højest 7 møder årligt

Møderne i 2024 afholdes kl. 18 -21 på følgende datoer:

 • 14. marts
 • 19. juni
 • 17. september
 • 19. december

Læs dagsordener og referater fra møderne her.

Du kan læse om de forskellige  puljer og tilskudsmuligheder her

Brug for hjælp?

Sigrid Mark Rasmussen
Kultur- og Fritidskonsulent
Center for Kultur & Fritid
Tlf: 20127084

Ledte du efter...

Sociale medier

Facebook

Vil du være en del af Folkeoplysningsudvalget?

Læs mere om hvordan du bliver en del af folkeoplysnignsudvalget her.