Organisering og udvalg

Her på siden kan du læse om hvordan kultur- og fritidsområdet er organiseret i Lejre Kommune. Her finder du information om handleplaner, råd, nævn, udvalg og meget mere. 

Udvalg, råd og bestyrelser

I Lejre Kommune er en høj grad af brugerinddragelse. Her kan du læse om de forskellige formelle organer, hvor vi inddrager brugerne. 

Folkeoplysningsudvalget er det formelle bindeled mellem foreninger, administration og Kommunalbestyrelsen. Udvalget godkender nye foreninger, bevilliger tilskud og er høringspartner for Kommunalbestyrelsen.

Læs om Folkeoplysningsudvalget her

Halbestyrelsen repræsenterer hallerne i overordnede spørgsmål, visioner og strategiske beslutninger. Bestyrelsen bidrager til den fortsatte udvikling af hallerne, fremfører halbrugernes ønsker overfor politikerne og sikrer, at visionerne i Samarbejdsplanen føres ud i livet.

Læs om Halbestyrelsen i Samarbejdsplan for Lejre Kommunes haller

Der er et brugerråd i alle haller. Brugerrådene repræsenterer den enkelte hal i sager og ønsker der har direkte relation til en enkelt hal. Brugerrådene består af repræsentanter der vælges af brugerne og for brugerne af de enkelte haller.

Læs om Brugerråd i samarbejdsplan for Lejre Kommunes haller

Lejre Billedkunstråd er et aktiv råd der støtter op om udviklingen af billedkunst i kommunen.

Læs om Billedkunstrådet her

Vil du være med til at udvikle faciliteterne på kultur- og fritidsområdet? Så kan du melde dig til vores nye facilitetsudvalg. Hvert år afsætter Lejre Kommune midler til to anlægspuljer, der giver mulighed for at realisere ønsker og behov fra både foreninger, borgere og andre aktører på kultur- og fritidsområdet
Inden Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme behandler ansøgningerne til puljen, bliver de vurderet og prioriteret af et Facilitetsudvalg

Læs mere om Facilitetsudvalget og tilmeld dig her

Politikker og strategier

Folkeoplysningsudvalget har udarbejdet et Folkeoplysningspolitik, som blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde i januar 2024. Målsætningen i politikken er at borgere i Lejre Kommune skal opfordres og inspireres til at indgå i eksisterende fællesskaber og til at skabe
nye fællesskaber. Mangfoldigheden i fællesskaberne skal være et incitament til, at alle borgere indgår i mindst ét fællesskab, som også kan gå på tværs af alder og geografi og gerne i samspil med Lejre kommunes tværgående strategier.

Læs folkeoplysningspolitikken her

Med  idræts- og bevægelsespolitikken sætter vi skub på realiseringen af et aktivt liv i Lejre Kommune. Fritidslivet er noget af det mest værdifulde, vi har, og muligheden for at være aktiv i sunde, kreative fællesskaber eller på egen hånd skal være til stede for alle borgere i vores kommune.

Læs idræts- og bevægelsespolitikken her

Kommunalbestyrelsen har godkendt en handleplan for, hvordan der skal arbejdes med indsatserne i idræts- og bevægelsespolitikken. 

Læs handleplanen her

Kontakt Center for Kultur og Fritid

Hasse Kürstein
(Faciliteter, booking, lokaler og PR)
haku@lejre.dk
24 89 42 38

Sigrid Mark Rasmussen
(Folkeoplysning, tilskud og puljer)
simra@lejre.dk
20 12 70 84

Simone Skejø
(Aktiviteter og idræt)
sidsk@lejre.dk
51 14 75 76

Trine Lindhardt Roux
(Billedkunstrådet)
trli@lejre.dk

Ledte du efter...

Sociale medier

Facebook

Giv feedback