Hvem og Hvad om Lejre Billedkunstråd

Lejre Billedkunstråd er et aktiv råd der støtter op om udviklingen af Billedkunst i kommunen og her på siden kan du læse mere om det.

Rådets 5 frivillige medlemmer er udpeget for en 4 årig periode af Kommunalbestyrelsen. Rådets virke bærer præg af de ildsjæle der sidder i det, og har bla medført igangsættelsen af en strategi om at skabe mødesteder i Vores Sted - Lejre kommune.

Disse værker er såkaldte stedspecifikke værker - altså kunstværker der forholder sig til netop det sted de er placeret. Rådet er med til at understøtte at såvel børn, som unge og voksne for adgang til kunstneriske oplevelser i det offentlige rum af stor kvalitet samt at støtte op om den lokale kunstarena. Du kan i øvrigt finde Billedkunstrådets nuværende vision her.  Billedkunstrådets vedtægter kan kommer frem når du trykker på dette link

Siden 2022 har Lejre Billedkunstråd bestået af:

  • Olaf Manske Andersen, Kunstner (Formand) 
  • Ida Dyhr (næstformand), Kommunalbestyrelsesmedlem 
  • Morten Plesner, Kunstner  
  • Katja Fabrin, Kunstkyndig  
  • Gunhild Rasmussen, Lejre kunstforening 

 

Referater og dagsordner til Rådets 4 årlige møder kan læses her

Har du brug for hjælp?

Trine Lindhardt Roux
(sekretær for Billedkunstrådet)
Center for Kultur & Fritid
Tlf: 21168830

Giv feedback