Læs om Lejre Kommunes vintertjeneste

Når vejene bliver sne- og isglatte rydder Lejre Kommune offentlige veje og stier, så du kan komme sikkert frem.

Se på trafikkortet, hvilke veje der er blevet saltet 

Læs mere om snerydning og saltning

Veje, stier og pladser i Lejre Kommune er opdelt i tre klasser: 1,2 og 3 og vedligeholdelsen sker efter vejens betydning for trafikken. Se herunder:

  Beskrivelse Service                                     
1

Gennemfartsveje.

Omfatter veje som har betydning for fjerntrafikken og/eller afgørende betydning for afvikling af den gen-nemkørende trafik. Dvs. de overordnede kommuneveje som indfalds- og omfartsveje.

Saltning hhv. snerydning udføres på alle tider af døgnet.

•Glatførebekæmpelse tilstræbes foretaget ved præventiv saltning efter behov.

• Snerydning igangsættes efter behov, således at færdslen i videst muligt omfang kan afvikles uden gener.

2

Trafikveje

Omfatter veje som udgør bindeleddet mellem gennemfartsveje og lokalvejene, f.eks. veje mellem enkelte bysamfund eller kvarterer i større byer, fordelingsveje i industri- og boligområder, vigtige P-pladser og lign.

Saltning udføres på alle tider af døgnet. Snerydning udføres som minimum mellem kl. 5.00 og 21.00.

•Glatførebekæmpelse tilstræbes foretaget ved præventiv saltning efter behov.

• Snerydning igangsættes efter behov, således at færdslen i videst muligt omfang kan afvikles uden gener. Ved ekstreme vejr situationer vil klasse II vejene først blive taget når klasse I vejene er under kontrol.

3 Lokalveje Omfatter lokalveje og pladser, som har betydning for afvikling af den lokale trafik, f.eks. boligveje og veje på landet, samt øvrige P pladser og lign.

Saltning/grusning hhv. snerydning udføres på hverdage mellem kl. 07.00 og 15.00.

• Indsats igangsættes når opgaverne på stierne er under kontrol og kun inden for nævnte tidsrum.

• Ved kraftigt isslag og snefald foretages glatførebekæmpelse og snerydning mellem kl. 5.00 og 21.00.