Alkohol og stofmisbrug

Fylder alkohol og/eller euforiserende stoffer for meget i dit eller dine pårørendes liv, kan du få hjælp! Det er gratis, og du kan være anonym.

Stofbehandling

Hvis har du problemer med euforiserende stoffer, har du mulighed for at komme i gratis kommunal misbrugsbehandling. Lejre Kommune samarbejder med Center for Alkohol- og Stofbehandling (CAS) og Novavi om at tilbyde gratis behandling, hvis du har et forbrug af euforiserende stoffer, der påvirker dit helbred, din familie og arbejdsliv.

Hvis du skal henvises til behandling, kan du henvende dig til Team Unge og voksne med særlige behov som sammen med dig udreder og afklarer dit behov og dine ønsker til behandling.

Hvis du er blevet visiteret til behandling, kan du vælge at blive behandlet på et andet offentligt, eller godkendt privat behandlingstilbud, af tilsvarende karakter end det som kommunen har anvist.

Anonym stofbehandling

Hvis du ikke har andre sociale problemer udover misbrug, kan du anmode Lejre Kommune om at modtage anonym stofmisbrugsbehandling.

Alkoholbehandling

Hvis har du problemer med alkohol, har du mulighed for at komme i gratis kommunal misbrugsbehandling. Lejre Kommune samarbejder med Center for Alkohol- og Stofbehandling (CAS) og Novavi om at tilbyde gratis behandling, hvis du har et forbrug af alkohol, der påvirker dit helbred, din familie og arbejdsliv.

Hvis du ønsker at modtage behandling, kan du henvende dig direkte til et af ovenstående behandlingscentre. Du kan vælge at indgå i behandlingen anonymt.

Øvrig behandling

Hvis det ikke er tilstrækkeligt med ambulant stof- eller alkoholbehandling, er der mulighed for enten familieorienteret-, dag- eller døgnbehandling. Dette vil kræve en henvisning fra Lejre Kommune.

 

 

Kontakt

Unge og voksne med særlige behov

Lejre Kommune
Rådhuset i Hvalsø
Møllebjergvej 4
4330 Hvalsø
Telefon 46 46 46 50

Hvis du er under 18 år kan du kontakte Børne- og Ungerådgivningen samt din lokaleSSP-medarbejder

Børne- og Ungerådgivningen

Lejre Kommune
Rådhuset i Hvalsø
Møllebjergvej 4
4330 Hvalsø
Telefon 46 46 46 40