Alkohol og stofmisbrug

Fylder alkohol og/eller euforiserende stoffer for meget i dit eller dine pårørendes liv, kan du få hjælp! Det er gratis, og du kan være anonym.

Hvis har du problemer med alkohol- eller euforiserende stoffer har du mulighed for at komme i gratis kommunal misbrugsbehandling. Lejre Kommune samarbejder med Center for Alkohol- og Stofbehandling (CAS) og Novavi om at tilbyde anonym og gratis behandling, hvis du har et forbrug af enten alkohol eller euforiserende stoffer, der påvirker dit helbred, din familie og arbejdsliv.

Hvis du ikke har andre sociale problemer, kan du henvende dig direkte til vores samarbejdspartnere, og du behøver ikke kontakte hverken kommunen eller din læge, før du henvender dig.

Hvis det ikke er tilstrækkeligt med ambulant behandling, og der derimod er behov for enten dag/døgnbehandling eller familieorienteret behandling, så kræver det derimod en henvisning fra Lejre Kommune, og behandlingen kan ikke længere være anonym.

Hvis du skal henvises til behandling, kan du henvende dig til Team Social Service som sammen med dig udreder og afklarer dit behov og ønsker til behandling.

Kontakt

Team Social Service
Lejre Kommune
Rådhuset i Hvalsø
Møllebjergvej 4
4330 Hvalsø
Telefon 46 46 46 46

Hvis du er under 18 år kan du kontakte Børne- og Ungerådgivningen samt din lokale SSP-medarbejder

Børne- og Ungerådgivningen
Lejre Kommune
Rådhuset i Hvalsø
Møllebjergvej 4
4330 Hvalsø
Telefon 46 46 46 46

 

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post. Du kan bruge søgefeltet på lejre.dk for at finde mere information om sikker post.