Kirke Hyllinge Børnehave

Kirke Hyllinge Børnehave er et sted, hvor alle føler sig velkomne og trygge - et sted med plads til leg og læring, skæg og ballade.

Læs mere om vores børnehus her

Værd at vide om Kirke Hyllinge Børnehave

Vi har ikke frokostordning på nuværende tidspunkt. 

Forældrene stemmer hvert andet år om tilslutning til frokostordningen i børnehave.

Vi opfordrer jer til at give børnene sunde og nærende madpakker med. De skal række til hele børnehavedagen.

Læs vores kostpolitik her.

I Kirke Hyllinge Børnehave har vi løbende førstehjælpskurser for personale og ledelse. Det forgår på brandstationen i Kr. Hyllinge.

Den pædagogiske læreplan udarbejdes med udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag samt de seks læreplanstemaer og de tilhørende pædagogiske mål for sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børns læring.

Rammen for at udarbejde den pædagogiske læreplan er dagtilbudsloven og dens overordnede formålsbestemmelse samt den tilhørende bekendtgørelse.

Du kan læse vores styrkede læreplan her

Lejre Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med alle former for dagtilbud beliggende i kommunen jævnfør dagtilbudsloven. Tilsynet skal sikre, at børnene har de bedste muligheder for trivsel, udvikling og læring. Samtidig skal det sikres, at der arbejdes med pædagogiske læreplaner, sprogudvikling, børnemiljø, sundhed, overgange mellem pædagogiske tilbud og forebyggelse i forhold til børn med særlige behov.

Du finder det seneste tilsyn her.

Besøg os

Lyst til at kigge forbi?

I er velkomne til at besøge os og høre mere om hverdagen i børnehuset. Kontakt den daglige leder for at aftale et besøg.

Åbningstider

Mandag - torsdag kl. 6:15 til 17:00.
Fredag kl. 6:30 til 16:00.

Kontakt

Kirke Hyllinge Børnehave
Stationsvej 12A
4070 Kr. Hyllinge
T: 3056 0944

Daginstitutionsleder
Nanna Djekic Hermansen
T: 2020 8907
E: nshe@lejre.dk 

Børnehaven
Alfestuen: T: 3056 0944
Troldestuen: T: 3056 0938
Storegruppen: T: 3056 0942