Om Ejby Børnehus

I Ejby Børnehus prioriterer vi rummelighed, samt inkluderende børnefællesskaber, nærvær, leg og fordybelse i vores arbejde med børnene. Ejby Børnehus er en ny, moderne selvejende institution. Den er taget i brug 1. august 2022 og ligger i naturrige omgivelser tæt på skov og vand midt i Ejby. Vi er en svanemærket institution. Vi har masser af lys, rum, plads til leg og fordybelse, samt et dejligt udemiljø, som til trods for at legepladsen er nyetableret, allerede fungerer rigtig godt.

Ejby Børnehus er en ny institution, som hører under den selvejende institution Bramsnæs, som udover Ejby Børnehus består af Kirke Hyllinge Børnehave som ligger i Kr. Hyllinge. Vi har samme bestyrelse, drift og vi samarbejder tæt.

Ejby Børnehus har fantastiske fysiske rammer med masser lys, luft og plads til børnene. Vi har en stor legeplads, som vi bruger på forskelligvis.

Vi har eget køkken, hvor der bliver lavet økologisk mad fra bunden. Vuggestuen spiser på stuerne. Børnehaven spiser i vores fællesrum. Vi bestræber os på, at der skal ro om måltiderne, så det er hyggeligt for børnene at spise og snakke med deres venner.

Vi har Bramsnæsvigskolen i baghaven, hvilket gør det let at samarbejde med skolen. Det handler bl.a. om at give vores børn den bedste overgang fra børnehave til skole. De kommende skolebørn deltager f.eks. i morgensang på skolen en gang om måneden, kommer på besøg mv. Vi benytter også skolens faciliteter som legeplads og boldbane.

Ejby Børnehus er opdelt i to vuggestuegrupper på 0-3 år, samt to børnehavegrupper på 3-5 år og en kommende skolegruppe på 5-6 år. Der er plads til maks. 100 børn. Alle børn har en primær voksen og er tilknyttet en fast stue

Vi vægter fællesskabet højt, alle kender alle. Vi skaber mulighed for, at børnene kan danne relationer på tværs af store og små. Vi har fokus på børnefællesskaber og at alle skal have en ven.

Vi er i gang med at arbejde med vores struktur samt vores daglige pædagogik. Det handler om, hvordan vi modtager børnene om morgen, hvordan vi holder samling, spiser, hviler, går på legepladsen mv.

Vi har fokus på høj faglig kvalitet i vores daglige arbejde med børnene. Vi arbejder med børnenes udvikling, trivsel og læring.  Alle børn har en stemme og vi inddrager børnene på forskelligvis bl.a. ved små demokratiske afstemninger eller ved de selv bringer emner på banen, som de er optaget af eller nysgerrige på. Vi arbejder tematiseret, deler børnene op i små grupper, så de har mulighed for at få ro til fordybelse.  

Vi er optaget af den gode leg. Den gode leg udvikler sprog, fantasi, nysgerrighed, fordybelse og udvikler de sociale relationer. De voksne skal skabe gode inspirerende læringsmiljøer, som underbygger den gode leg samt guider og støtter børnene i legen. Vi veksler mellem at være aktive med børnene, hvor de får brugt deres krop og mærket sig selv og de mere stille aktiviteter som historie, tegne, spille spil eller andre former for aktiviteter, som passer til det tema børnene arbejder med.

Vi vil rigtig gerne inddrage jer forældre på forskelligvis, så vi får opbygget et godt samarbejde og fællesskab. Vi vil tilbyde forældresamtaler, fællesspisninger og andre arrangementer. Vi ønsker at få en forældregruppe, der støtter op om Ejby Børnehus og som bliver inddraget.