Ejby Børnehus

I Ejby Børnehus prioriterer vi rummelighed, inkluderende børnefællesskaber, nærvær, leg og fordybelse.

Læs mere om vores børnehus her

Værd at vide om Ejby Børnehus

I Ejby Børnehus har forældrene valgt, at der skal være frokostordning. Vi følger fødevarestyrelsens anbefalinger til børnenes kost.

Det er vores kosteneansvarlige, der laver mad til børnene.

Børnene tilbydes morgenmad til kl. ca. 7:30, formiddagsmad, frokost samt eftermiddagsmad.

Vi er lige begyndt med frokostordning, så det hele er helt nyt for os. Børnene har taget rigtig godt imod det og det skaber et berigende fællesskab for børnene at spise det samme mad sammen. De er nysgerrige på maden, hvad der er i og hvad det smager af. Vi oplever, at børnene er modige og tør smage på nye ting.

Vi vægter at børnene har faste pladser og fast voksen under måltidet, så børnene kan opleve et fællesskab i forbindelse med måltidet. Vi skifter børn og voksne efter en periode, når det ikke er så nyt for børnene.

Vi arbejder med selvhjulpenhed i forbindelse med måltiderne. Børnene dækker bord, øser selv mad op, sender mad rundt og rydder af efter måltidet. De henter også mere mad, hvis skålen er tom.

Vi holder løbende førstehjælpskurser for personale og ledelse i Ejby Børnehus.

Den pædagogiske læreplan udarbejdes med udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag samt de seks læreplanstemaer og de tilhørende pædagogiske mål for sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børns læring.

Rammen for at udarbejde den pædagogiske læreplan er dagtilbudsloven og dens overordnede formålsbestemmelse samt den tilhørende bekendtgørelse. 

Du kan læse vores styrkede læreplan her

Her kommer snart link til praktikbeskrivelse for Ejby Børnehus.

Lejre Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med alle former for dagtilbud beliggende i kommunen jævnfør dagtilbudsloven. Tilsynet skal sikre, at børnene har de bedste muligheder for trivsel, udvikling og læring. Samtidig skal det sikres, at der arbejdes med pædagogiske læreplaner, sprogudvikling, børnemiljø, sundhed, overgange mellem pædagogiske tilbud og forebyggelse i forhold til børn med særlige behov.

Du finder det seneste tilsyn her.

Besøg os

Lyst til at kigge forbi?

I er velkomne til at besøge os og høre mere om hverdagen i børnehuset. Kontakt den daglige leder for at aftale et besøg.

Åbningstider

Mandag - torsdag kl. 6:15 til 17:00
Fredag kl. 6:30 til 16:00

Kontakt

Ejby Børnehus
Ebbemosevej 1, Ejby
4070 Kr. Hyllinge

Daginstitutionsleder
Charlotte Sønderhave
T: 2383 7894
E: chaso@lejre.dk 

Vuggestuen
T: 2129 9900 

Børnehaven
T: 5171 3540