Om Tusindfryd

Børn i dagtilbud skal have et børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring men også være et hjemligt sted for børn, forældre og personalet. Her er inspirerende og der er et godt læringsmiljø.

Børnehuset Tusindfryd havde sin opstart den 15. april 1969, med ganske få børn. Institutionen har  pr. i dag vokset sig større, og nu med børn i alderen 0 - 6 år. Vi har i dag 57 børnehavebørn, fordelt på 3 stuer samt en vuggestue med 15 børn.

Tusindfryd ligger i naturskønne omgivelser for enden af en villavej, lige ud til åbne marker samt Kirke Såby's Idrætsanlæg. Vi har en rigtig dejlig legeplads med god plads til alle former for leg og bruger derudover vores lokalområde i den udstrækning vi kan.

Vi har fire stuer i huset, som hedder Spættestuen, Falkestuen, "ny stue" og vuggestuen. Børnene er fordelt på de fire stuer alt efter børnetal, fordeling af personale samt størrelsen af stuerne. Antallet af børn på stuerne varierer altså året igennem. Vuggestuebørn er garanteret plads i børnehaven.

De tre børnehavestuer er aldersintegreret men der arbejdes også på tværs af stuerne med aldersopdelte grupper. Børnene har mulighed for at lege, alt efter hvad og hvem de har lyst at lege med. Der vil være dage, hvor der er planlagte aktiviteter/temaer på de enkelte stuer eller i aldersopdelte grupper.

Personalet i Tusindfryd er fast tilknyttet en stue, men vi betragter huset som en helhed og samarbejder meget på tværs. Dels, hvis noget af det faste personale er fraværende, men også for at udnytte de enkeltes forskellige kompetencer.

Vi arbejder ud fra det anerkendende børnesyn med vægt på det gode børneliv, hvor børnene gives tid og rum til leg og til at indgå relationer/venskaber med andre børn.