Børnehuset Tusindfryd

I Tusindfryd skaber vi børnemiljøer, som fremmer trivsel, udvikling og læring.

Læs mere om vores børnehus her

Værd at vide om Tusindfryd

I Tusindfryd har forældrene valgt, at der skal være frokostordning.

I daginstitutioner med frokost/madordning tilbydes et valg mellem 2 typer af måltider:

  • Et måltid der består af max 20% kød & fisk om ugen
  • Et vegetarisk måltid, uden kød & fisk.

Begge måltider tilberedes inden for rammen af Fødevarestyrelsens anbefalinger til børns kost.

Nye forældre orienteres ved opstartssamtalen om de to måltidsvalg. Måltidet vælges for en 4 ugers periode og er bindende for perioden.

I Tusindfryd holder vi løbende førstehjælpskurser for personale og ledelse i børnehuset. 

Af den pædagogiske læreplan skal det bl.a. fremgå, hvordan man i dagtilbuddet vil arbejde med mål for hvilke erfaringer og kompetencer, som læringsprocesserne skal lede frem imod. Det skal afklares hvilke erfaringer og hvilke kompetencer børnene skal have mulighed for at tilegne sig i dagtilbuddet. Det skal endvidere fremgå, hvordan der følges op eller evalueres på målene for læringsprocesserne.

I læreplanerne er der følgende seks læreplanstemaer:

  • sprog
  • sociale kompetencer
  • barnets alsidige udvikling/personlige udvikling
  • kulturelle udtryksformer og værdier
  • natur og naturfænomener
  • krop og bevægelse.

Derudover skal der i læreplanerne beskrives, hvordan vi vil sikre et godt fysisk, psykisk og æstetisk læringsmiljø for børnene.

Du kan læse vores styrkede læreplan her

Formålet med praktikstedsbeskrivelsen er at kvalificere grundlaget for dig som studerende så du får et uddannelsesmæssig udbytte af din praktik. Beskrivelsen er en relativ kort og overskuelig form som giver en introduktion om os som praktiksted - en introduktion, som du, som studerende, kan anvende både i forbindelse med valg af praktiksted, som forberedelse til/for besøget og som en del af grundlaget for udarbejdelse af læringsmål. Desuden beskrive os som praktiksted, specialiseringsmuligheder der kan anvendes i forbindelse med specialisering i 2. & 3. praktikperiode. 

For både den studerende og praktikstedet tjener praktikstedsbeskrivelsen og uddannelsesplanen for de tre praktikperioder til en konkretisering og synliggørelse af de læringsmuligheder, for os som praktiksted, kan tilbyde. For os kan selve udarbejdelsen bidrage til en afklaring af, hvordan os, som praktiksted, kan understøtte den studerendes læreproces i praktikken.

Praktikstedsbeskrivelsen og uddannelsesplanen bliver løbende justeret og revideret for at indfange de forandringer, der sker som følge af ændringer i brugergruppen, ændringer i personalegruppen og ændringer i praktikstedets opgaver og mål.

Læs praktikbeskrivelsen her.

Lejre Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med alle former for dagtilbud beliggende i kommunen jævnfør dagtilbudsloven. Tilsynet skal sikre, at børnene har de bedste muligheder for trivsel, udvikling og læring. Samtidig skal det sikres, at der arbejdes med pædagogiske læreplaner, sprogudvikling, børnemiljø, sundhed, overgange mellem pædagogiske tilbud og forebyggelse i forhold til børn med særlige behov.

Du finder det seneste tilsyn her

Besøg os

Lyst til at kigge forbi?

I er velkomne til at besøge os og høre mere om hverdagen i børnehuset. Kontakt den daglige leder for at aftale et besøg.

Åbningstider

Mandag - fredag kl. 6:15 til 16:45.

Kontakt

Børnehuset Tusindfryd
Magnolievej 22
4060 Kr. Såby
T: 5117 5765
E: tusindfryd@lejre.dk

Daginstitutionsleder
Souschef Susanne Blankensteiner
T: 2028 6218
E: subl@lejre.dk 

Vuggestuen
T: 5117 5809 

Børnehaven
Spættestuen: T: 5124 9670
Falkestuen: T: 5117 5808