Om os

Børnehuset Skjoldungerne ligger midt i Lejre by, tæt ved naturskønne områder, som vi bruger meget i det daglige. Vi er i gåafstand til bus og tog, som vi bruger ofte, når vi skal på tur. Vi har forskellige legepladser, så der er et udfordrende, spændende og trygt miljø for alle børn. Alle børn skal se sig som en del af fællesskabet og føle sig set og hørt.

Skjoldungerne ligger midt i det naturskønne Lejre. Vi er tæt på skov, grønne områder og åen. Vi er et stort børnehus, men vægter de små grupper og enheder. Vores hus er opbygget som to afdelinger (Ravnshøj og Uglehøj). I hver afdeling er der både vuggestuegrupper og børnehavegrupper for de 3-4 årige. Dette gør at hverken børn eller voksne skal forholde sig til alle børn, men kun til dem som giver mening for hverdagen - dette tror vi på giver tryghed og trivsel. Det sidste år man går man i børnehave, rykker man op i den gruppe der hedder Vikingerne. Her samler vi de kommende skolebørn et år før de starter i skole.

I hverdagen kan vi lide at være ude og bruge vores krop enten på vores skønne udearealer eller på ture. Vi kan både synge, danse, finde insekter og lave ordlege udenfor. men vi kan også lide at være inde og lave andre aktiviteter. Hver årstid har sine traditioner og dem føjer vi, vi har fokus på fællesskabet og det enkelte barn i alle de tiltag vi laver. Når vi spiser vores mad i fællesskab rundt om bordet, dannes der et fællesskab et læringsrum hvor det enkelte skal ses og høres. Vi ved at alle aktiviteter og rutiner er udviklende for børnene, så pædagogik for os foregår hele dagen. Fra i træder ind af døren og vasker hænder med jeres barn til vi siger farvel og på gensyn. Som forældre i Skjoldungerne, er man en stor del af vores hverdagen og samarbejdet er vigtigt for at barnet kan trives. derfor vil i inden barnet starter indbydes til en opstartssamtale hvor stuepædagogen og en fra ledelsen deltager. Her vil vi afstemme jeres og vores forventninger og sætte ord på hvordan vi arbejder i hverdagen og hvordan i gerne vil mødes som forældre. Vi tror på at hvis i som forældre bliver mødt i en dialog og føler jer trygge i at aflevere jeres barn til os, så skal jeres barn nok komme til at trives.